Helpers en gevers

Noi si voi is blij met alle inzet! 

Het is heel mooi om te zien dat door alle hulp uit Nederland voor een aantal mensen in Roemenië inmiddels de kwaliteit van leven enorm is verbeterd! 
Degenen die de projecten van Noi si Voi hebben bezocht hebben gezien hoe dankbaar de mensen in Roemenië zijn voor het werk van Noi si Voi.
Noi s Voi kon en kan dit werk niet doen zonder vele helpers en gevers uit Nederland ! 
Namens de mensen uit Roemenië dankt Noi si Voi u voor uw steun.

Wie zijn de helpers en gevers van Noi si Voi.
Hieronder staat - in een willekeurige volgorde - een greep uit de lange lijst van helpers en gevers. Het is niet de bedoeling hier volledig te zijn. 
Met deze opsomming wil Noi si Voi de helpers en gevers danken en tegelijk inspiratie bieden aan anderen als die graag iets zouden willen doen in Roemenië.
Lang niet iedereen wordt hier genoemd. Er is een lange lijst van trouwe periodieke donateurs en er zijn vele gevers, bijvoorbeeld van goederen, die hier ongenoemd blijven.
Ook in Roemenië is er een lange lijst van helpers en gevers, die hier niet genoemd worden.

Uiteraard weet Noi si Voi niet altijd wie van de helpers en gevers wel of juist niet wil worden genoemd. 
Mocht u hier zijn genoemd en dat liever niet willen, of mocht u een helper of gever zijn en wel genoemd willen worden, laat dat dan even weten.

De leden van de Raad van Kerken te Lent, Oosterhout en Ressen .
De raad haalde met een oecumenische vastenvespers een fabtastisch bedrag op voor Noi si Voi.

Aart en Nel 't Lam
Zij organiseerden koelmachines voor de kaasmakerij en brengen deze naar Gagesti !
2013 maart Logo-Lam-Koeltechniek.jpg 

Willem v.d. Klooster
Hij loopt van Pamplona naar Santiago de Compostella gesponsorde kilometers voor Noi si Voi !

Gert Colenbrander organiseerde de sponsoring ! 

Robin de Goey uit Katwijk ZH
Hij organiseerde een benefietavond en veiling voor drie goede doelen waaronder Noi si Voi. 

Soroptimisten Zwolle
Deze soroptimistenclub schonk een oprachtig bedrag! Ria Zweep was kontaktpersoon.

Jeroen Hosper van Stentor Industries BV
Stentor Industries BV ondersteunt het textielatelier van 'Ferme de capre Bettine'.

 

Boudewijn Taminiau
Hij was enkele jaren voorzitter van het bestuur van Noi si Voi Nederland , nam vele tassen uit het textielatelier van de zorgboerderij af, als kerstpakket voor het personeel van De Zaai-Ster en ondersteunde met zijn bedrijf tal van publikaties van noi si Voi. 

Huib Matthes
Hij steunde op vele manieren onder andere door het schenken van een prachtig paardenwagentje waarmee de jongeren tochtjes kunnen maken.

Gezina Middag
Zij leerde de activiteitenbegeleiders op de zorgboerderij het geheim van het kaas maken en zij schonk een mooie nieuwe koelkast voor de kaasjes !
 

Carolien Heijnen 
Zij kocht vier mooie schapenvachtjes. 

Studenten en docenten van van CALO Windesheim en RESPO International
Begin juni 2012 kwam een enthousiaste groep sudenten en begeleiders naar Roemenie om daar 'social circus' te verzorgen. Het werd voor de jongeren en kinderen in Gagesti en Giurcani een onvergetelijke gebeurtenis!
Zie :  http://www.windesheim.nl  

Helmy Staals en  Greetje Mestemaker 
Helmy en Greetje waren in de zomer van 2012 in Gagesti waar ze veel optrokken met meerdere jongeren van de zorgboerderij. In Nederland zetten zij zich in om zoveel mogelijk geweven tassen te verkopen.

Hermans Techniek
Dit bedrijf levert onder heel gunstige voorwaarden materiaal voor de zonnenpanelen voor de kassmakerij. Zie www.hermanstechniek.nl 

Ambelt scholen te Zwolle.
Noi si Voi krijgt hier geregeld een plaatsje op de jaarlijkse Kerstmarkt en prachtige donaties die via deze Kertmarkten - aangevuld met tulpenbollenacties-  zijn bijeengebracht. Zie www.ambelt.nl

ZWO-groep van de Eshofgemeente in Hoevelaken en Jan Baas
Zij maakten spontaan 1000 euro over in de wetenschap dat er goede dingen mee gedaan worden. 

De zusters van de Choorstraat uit ' sHertogenbosch
De zusters van de Choorstraat, die onder de klokken van kathedraal Sint Jan in 's Hertogenbosch wonen, schonken ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van  Zuster Cecilia van der Poelhun spaargeld tot een bedrag van 350 euro  aan de jongeren van Noi si Voi.  

Kinderboerderij De Elzenhoek in Oss
van Stichting Samenlevingsopbouw Ruwaard Rucrea te Oss
De kinderboerderij  deelt 40 tassen van Noi si Voi uit aan de vrijwilligers die in 2012 met de boomplantdag helpen.In voorgaande jaren kreeg Noi si Voi de gelegenheid op de kinderboerderij producten te brengen en aan het publiek aandacht te vragen voor het werk van Noi si Voi.  http://www.nme-elzenhoek.nl

 

Familie Gielen en familie Verhoef 
Zij schonken prachtige bedragen. 

 Lions Club Wodancella Eindhoven. 
De prachtige opbrengsten van de wijnproeverijen in de jaren 2009 tot en met 2011 (ruim 17.000 euro !) zijn  in Gagesti onder meer welbesteed aan ramen, deuren, meterkasten, bliksembeveiliging en linoleum. De Liona Cub organiseerde  drie maal een wijnproefavond voor Noi si Voi !  Noi si Voi en de jongeren in Roemenie danken Lions Club Wodancella Eindhoven van harte voor deze fantastische steun !  http://www.lions.nl/eindhoven.wodancella 

Thomas R. Hofhuis.
Gesprekspartners/Opdrachtgevers van Ampère Advies BV (www.ampereadvies.nl) zetten op vrijblijvend verzoek van Thomas R. Hofhuis niet zelden hun tevredenheid om in een donatie aan Noi si Voi. 

Frank J.R Holtman namens de Raad van Bestuur van Dichterbij.
 In het stroomgebied van de Maas  ondersteunt Dichterbij  mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verwanten. Dichterbij schonk een mooi geldbedrag. Zie  http://www.dichterbij.nl

Julius en Joke Kwakernaak
Op 7 mei waren Julius en Joke 40 jaar getrouwd. Zij kregen van hun gasten 1000 euro voor Noi si Voi ! De gemeente Zwolle heeft in het kader van de verdubbelingsregeling Ontwikkelingsdsamenwerking deze som vermeerderd met een extra bedrag van 270 euro.

Durk Oosterhof en zijn gasten
Op zijn 70stigste verjaardag kreeg Durk Oosterhof een mooi bedrag voor Noi si Voi van familieleden en vrienden. 

De Gemeente Zwolle
In het kader van de verdubbelingsregeling Ontwikkelingssamenwerking verdubbelt of vermeerdert de gemeente Zwolle de opbrengsten van acties die zijn gehouden door inwoners van Zwolle. 

Een vader met zijn zoon en dochter
Zij reisden naar Roemenie, werkten mee op de zorgboerderij en schonken Noi si Voi een mooie donatie.

SalesSpirit
 ( http://www.salesspirit.nl ) assisteert Noi si Voi met het maken van een verkoopplan voor de producten van Noi si Voi : de tassen, de kaarten en de kaasjes. 

Kostuumhuis Kalf
 http://www.kostuumhuiskalf.nl leverde kleding en hoeden aan de vrijwilligers, die verkleed als kaasboeren,  reclame maakten voor Noi si Voi.

Cristi en Netty Teodor.
Zij bezorgden twee jongeren - Marian D. en Gheorgitha - een heerlijke vakantie !!

Frion Zwolle
Bewonersgroepen van : Woonvorm Prunuspark, Logeerhuis de Zande, Mensen van de Bocht en diverse dagbestedingen op locaties zoals de Middelhorst en Ambulant brachten een heel mooi bedrag voor Noi si Voi bij elkaar.  

Gemeente Zwolle.
De gemeente vermeerdert en verdubbelt akties die worden gehouden door plaatselijke vrijwilligers en hield zelf een actie onder rokers van de gemeente. Zie de foto hiernaast.

Een catechesatie groep van de kerk uit Sint Johannesga en Theo Portena 
Zij werkten in 2011 op de zorgboerderij. 

Jan van de Heijkant uit Oosterhout.
Deze hovenier uit Oosterhout schonk een kruiwagen met twee voorwielen. Omdat de meeste jongeren - wegens hun motoriekproblemen - moeite hebben met een eenwielige kruiwagen is deze tweewielige kruiwagen een prachtige uitkomst.  http://www.heijkanthovenier.nl 

 

Chris en Wil Bultman, Joke en Julius Kwakernaak, Jenny en Wim Vrieswijk, Hans Hoekman, Marnix Colijn. 
Zij werkten in Giurcani en Gagesti aan de renovatie van het nieuwe huis en aan de afwerking van de zorgboerderij. Chris en Wil deden - onder het motto 'help ons helpen' - een oproep aan vrienden in Nederland om de zorgboerderij financieel te ondersteunen. Meermalen reisden zij zelf met vrienden/vrijwilligers naar Gagesti en Guircani om actief mee te bouwen. Zie ook publicaties van sponsoring en acties.  bezoekersverhalen  medische post en zorgboerderij

4Sight.
4Sight geeft haar klanten elk jaar met Kerstmis een geschenk als dank voor de prettige samenwerking. In 2010 besloot 4Sight  het daarvoor gereserveerde bedrag te schenken aan aan Noisivoi ! Aan haar opdrachtgevers/klanten maakt 4Sight haar schenking kenbaar  door hen een kerstkaart te sturen. Een afbeelding van de kerstkaart van 4Sight staat hiernaast op deze pagina.Zie voor de website van 4Sight : http://www.4sight.nl

Kasper Morsinckhof en Immy Kuipers van Bliksemafleiders te Twente en Hanny Morsinckhof.
Zij legden gratis de gehele bliksemafleiders aan op de woning van de zorgboerderij.
Zie voor het bedrijf van Kasper en Immy http://www.mbbtwente.nl  
Bovendien fietsten Immy Kuipers samen met Hanny Morsinckhof een noodagregaat bij elkaar. Zij fietsen naar Rome!

Theo Bullens
Hij werkte een flinke tijd mee aan de afbouw van de zorgboerderij. 

Inge Stroek 
Zij hield eenschuurverkoop met een mooie opbrengst voor Noi si Voi

 Lidwien en Frank Veenhoven.
Zij vierden feest en vroegen de gasten hun kado te schenken aan Noi si Voi !

Rots Sassenheim.
ROTS valt onder de Protestantse Gemeente Sassenheim.en staat voor Reisorganisatie Telegd Sassenheim. Een groep van deze organisatie werkte mee op de zorgboerderij.
  http://rots-sassenheim.nl/2010/
2010-rots-header.jpg

Forbo Flooring Systems.
Forbo leverde marmoleum vloeren onder gunstige condities.  Forbo Eurocol BV in Wormerveer is een toonaangevend producent en leverancier van bouwtechnische producten voor renovatie en nieuwbouw. Sinds 1972 is Forbo Eurocol een zelfstandig onderdeel binnen de internationale Forbo Groep. http://www.eurocol.com 

Liekle Annema en Durk Oosterhof.
Zij bouwden mee aan de woning bij de zorgboerderij.

Judith de Vries, Greet Bakker en Wies Brinkhof.
Zij vroegen medewerking van Zwolse bedrijven op de Zwolse Beursvloeren en
zij verkopen Roemeense postkaarten. Wies schonk meerdere malen een doos vol met knutselmaterialen aan Noi si Voi en helpt Hannah met raad en daad waar dat mogelijk is. 

Firma Gevavi.
Deze leverde de rubberen laarzen voor de beursvloer in Zwolle. 

Hans Vrijburg en Aage Braat (Frion).
Zij spannen zich in om een koe, een varken en een geit te kunnen kopen.

Carolus Classius college en gemeente Zwolle.
Zij spannen zich in voor de aanschaf van een paard en wagen. 

Annemiek de Wolf.
Zij zorgt - als ideenmakelaar in Zwolle -  dat Noi si Voi 
wordt vermeld op de website komt van 'Samen maken we de stad'. 

 

Witlox VCS Etten Leur.
VCS is een van de grotere accountants- en adviesbureau's in de regio Breda. 
Witlox VCS schonk Noi si Voi een prachtig geldbedrag. 

wit2010 28 04 logo witlox.jpg  

De Rhimmerdamhoeve in Amsterdam, Zorgboerderij Gerard Termaat in Egmond, Scortwald te Lemmer, Frion in Berkum, Een zaagproject in Hasselt, Loenen en Ermelo, Zorgboerderij de Huppe, Manege in Zwolle, Biologische boerderij Asse Aukes, Werkplaats fietsenreparatie RIBW, De Zijlen te Tolbert.

Medewerkers van Noi si Voi Roemenië  (bestuurslid Alina Fodor Onica en activiteitenbegeleider Dhr Emile Petcu) zijn te gast tijdens hun excursie in Nederland.  

Clemens Cox.
Hij werkte in 2009 mee aan de opbouw van de woning en de schuur na de brand. 

Museum Tromp's Huys te Vlieland.
Hier kreeg Pieter van Essen de gelegenheid iconen te verkopen voor Noi si Voi. 

Nationaal tinnenfiguren museum in Ommen.
Hier kreeg Pieter van Essen de gelegenheid iconen te verkopen voor Noi si Voi. 

Autobedrijf AFH te Heino 

Juni 2009. Het autobedrijf van Freek Neppelenbroek in Heino onderhoudt twee jaar lang de auto voor noi si voi.

Anja Op 't Hoog en vriendinnen.
Zij organiseerden een rommelmarkt. De opbrengst is voor Noi si Voi. 

Feenstra B.V. te Heereveen
De firma Feenstra uit Heereveen schonk aan Noi si Voi een groot aantalradiatoren voor de woning in Gagesti !!  Feenstra verwarming B.V. is al zestig jaar actief binnen de Nederlandse installatiewereld en heeft een enorme knowhow en ervaring opgebouwd met het installeren van op maat gesneden cv- en warmwatersystemen in woningen en utiliteitsbouw. 

Miel en Mirjam en Fien Verstappen
Miel en Mirjam organiseerden een kraamborrel voor dochter Fien en vragen in plaats van kado's een donatie voor de stichting noi si Voi. 

Ineke Buitenhuis-Rensink .
Ineke heeft voor haar zesigste verjaardag als cadeau giften gevraagd voor  Noi si Voi.  
Heel veel - hier niet genoemde - gasten gaven geld !

Bouwploeg van de Oost Europa Commissie te Zwolle 
Deze bouwploeg
 bouwt in 2009 aan de medische post en de zorgboerderij.

De Ichtuskerk, de Emmauskerk en de Hoofdhof in Berkum
organiseren een Paasjubel. de collecte is voor Noi si Voi.

De RK kerken  van Wernhout en Achtmaal  en de Protestantse Kerk Zundert Rijsbergen. 
Deze kerken halen met een sponsorfietstocht : 'als een lopend vuurtje'. een enorm bedrag op.


De beursvloer in Zwolle.
Deze geeft ruimte aan Noi si Voi om steun te vragen aan bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Deltion college te Zwolle.
Deze school biedt Noi si Voi aan de auto voor de Stichting Noi si Voi te onderhouden en postkaarten te drukken en zo mogelijk te verkopen.

Schaatsers voor de zorgboerderij van Noi si Voi op de Weissensee in Oostenrijk. 
Op 28 januari 2009 schaatsten een groep schaatsers met onder meer Ben Smeeman en Rietje van Delft een sponsortocht op de Weissensee in Oostenrijk. Heel veel - hier niet genoemde- mensen sponsorden deze tocht met geldbedragen !

Leerlingen sociaal agogisch werk van de Landstede in Raalte en Christina Voicu.
Van 26 augustus tot 5 september 2009 gaat een groep - dan derdejaars - leerlingen naar Giurcani om daar een sociaal programma te bieden aan gehandicapte kinderen en jongeren en aan ouderen.  Christina Voicu verzorgde een les Roemeens. Zie voor de nieuwsbrief van de projectgroep : publicaties over sponsoring en acties De website van de projectgroep Landstede : www.mmz4roemenie.nl Contactpersoonmyra_groothuis@mmz4roemenie.nl  Inmiddels zijn er meermalen groepen van Landstede in Guircani en Gagesti geweest. Zij deden fantastisch kultureel recreatief werk met jongeren en ouderen!

ASN Foundation (Algemene Spaarbank Nederland) stort een gift van 1000 euro voor de zorgboerderij !!
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen en zakelijke kredieten. De ASN Bank heeft 395.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van ca. 5,6 miljard euro. Voor meer informatie: www.asnbank.nl

Groentechniek van der Bent 
Deze sponsor schonk 10 schildersezels die door Dieuwertje Jansen, Marjan Weggen en Henco Klein Kromhof  werden verkocht tijdens de Sylvester Boulevard in 2009 in Valkenburg.

Ditte Wismeyer
van Event Management aan Hogeschool Windesheim in Zwolle organiseert iconenverkopen voor Pieter van Essen met opbrengst voor Noi si Voi. Zij bezocht het project in Roemenie in 2009.

Dieuwertje Jansen, Marjan Weggen en Henco Klein Kromhof.
Deze drie studenten van de minor Event Management aan Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben op professionele wijzen meer dan 700 euro bijeen weten te brengen op de Sylvester Boulevard in Valkenburg in 2009.  Zij verkochten iconen, organiseerden een wensput en verkochten schildersezels.

Toon en Hannie van Oorschot.
Zij besloten met kerstmis eens niet postkaarten te versturen, maar het - uitgespaarde-  geld deze keer naar Noi si Voi te sturen !

Familie van Oorschot.
Op een verjaardag werden alle kadootjes als een geldbedrag geschonken aan noi si Voi !

Veertig vrijwilligers in de zomer van 2008 !!
Liz,Nico,Ron,Lisette,Joanne,Gert,Ied,Inge,Job,Frits,Harry,MariaEva,Marco,Sophia,Annemarie,
Katrien,Rob,Gemma,Robert,Mathieu,Willeke,Marcel,Hein, Lurdes,Sander, Albert en Albert, Ferieke, Helen,Maarten,Rinze, Johan,Hans,Arjen,Rick, Laura,Anja,Carina,Ben,Ilse,Femke, Serge. Allemaal hartelijk dank !!!!

Protestantse Gemeente Vries, Werkgroep Oost-Europa en de Regenboogkerk te Epe.
Dhr Kor Mulder van de Regenboogkerk in Epe zocht voor de opbrengst van haar jaarlijkse rommelmarkt nog een goed doel .  De Regenboogkerk koos onder andere voor de zorgboerderij van Noi si Voi. Het bijeengehaalde bedrag werd door Wilde Ganzen met 70 % vermeerderd, hetgeen resulteerde in de prachtige som van 12.671.75 euro , te besteden aan 'verbetering Gagesti ' .

Dhr. Bonestroo.
schonk Noi si Voi  o.a een ligbad en twee boilersen draagt enorm bij aan het verzamelen van goederen en het assiteren in de bouw! In 2011 verzorgde hij de aankoop van een noodaggregaat !

Suzan Rademaker. 
schonk Noi si Voi een nog zeer mooi keukenblok.

Nico de Ruiter .
In april 2008 werkte Nico- inmiddels trouwe vrijwilliger van Noi si Voi, aan de aanleg van electriciteit en waterleiding in de woning bij de zorgboerderij en op de boerderij zelf.

Liz Windt
In april 2008 assisteerde Lize Hannah met het uitzoeken van de vele spullen die met het ransport in Roemenie zijn aangekomen.

Johan, Maarten, Rick, Rinze, Arjen en Hans.
Deze zes studenten van Hogeschool Windesheim te Zwolle werken maar liefst 6 weken in de zomer van 2008 aan de verbouw van de medische post in Giurcani. Bovendien bereidden ze al ruim een jaar deze verbouwing voor en haalden ze geld daarvoor op, onder andere met een fietstocht.

Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Niet alleen bovengenoemde studenten , die daadwerkelijk in Giurcani gaan bouwen, werkten voor de medische post. Vele andere studenten van de Hogeschool Windesheim werkten mee. Studenten van de school of built environment and transport, afdeling bouwkunde, maakten de bouwtekeningen voor een nieuwe medische post in het dorp Giurcani. 
Studenten van de school of businees en economics, afdeling communicatie maakten een plan om via sponsoring geld bij elkaar te krijgen en zij gaven aandacht aan de plannen in een artikel in de hoge school krant (HSK). Zie: www.windesheim.nl

Sikkens bouwverven en Co van Gameren
In de zomer van 2007 haalde Hannah Smit een eerste grote partij gratis bouwverf op bij Sikkens. En ze mag nog meer komen halen ! Deze verf is bedoeld voor de opknap van de woning en de schuren bij de geitenhouderij zorgboerderij. Deze verf is, dankzij de inzet van Co van Gameren, - die graag Noi si Voi wil ondersteunen- gratis geschonken aan Noi si Voi ! 

E-mail: co.vangameren@internationalpaint.com

Lions. 
De landelijke commissie werkgroep oost-Europa (COE) van Lions ondersteunde Noi si Voi diverse malen financiëel. Zij bracht Noi si Voi in contact met Lionsclub Alkemade die een bedrag schonk voor de eerste woning. Van Lionsclub Noord-Oostpolder kreeg Noi si Voi drie jaar lang een bedrag waarmee diverse ruimtes voor de dagactiviteiten konden worden ingericht. Door Lionsclub Castricum is een bedrag bijeen gebracht voor een woning , die in 2007 gerealiseerd zal worden op het terrein van de geitenhouderij- zorgboerderij. Diverse afdelingen van Lions schonken een geit voor de zorgboerderij. Wat zou Noi si Voi zijn geweest zonder al deze hulp ? Zie:www.lions.nl 

Stichting IJlanden- nu Cordaan.
Van deze zorginstelling uit Amsterdam kreeg Noi si Voi inhoudelijke ondersteuning bij de selectie van de eerste groep jongeren die in Giurcani werden gedeïnstitutionaliseerd. Vanuit het kindertehuis verhuisden deze jongeren naar alternatieve woonvormen.
In de jaren 2002-2005 steunde Stichting IJlanden/Cordaan Noi si Voi financieel en droeg de st  type='text/javascript'> ichting bij aan de salariskosten van de Roemeense maatschappelijk werkster en de pleegouders. Ook kreeg Noi si Voi een bijdrage voor de kosten van de voeding van de jongeren. 
Zie: 
www.cordaan.nl

Bisschop Bekkers Stichting.
Deze financierde de kosten van een tweede woning op de geitenhouderij-zorgboerderij. 
De Stichting Bisschop Bekkers (SBB) wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. SBB ondersteunt onder andere projecten in Oost Europa. Daarbij wordt geen onderscheid naar levensovertuiging gemaakt. 
Zie: 
www.sbb-info.nl 

Bavo Stichting Heemstede.
Deze stichting schonk een groot bedrag, aanvankelijk voor de bouw van een seniorenwoning in Giurcani, maar in juni 2007, met toestemming van de Stichting, aangewend voor de (ver)bouw van het multifunctionele centrum annex medische post te Giurcani.

Wilde Ganzen.
Stichting Wilde Ganzen werft, vanuit een oecumenische inspiratie, fondsen voor concrete en kleinschalige projecten voor kansarmen in de derde wereld. Zie: www.wildeganzen.nl

NCDO
Dit is de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Deze Commissie ondersteunt kleinschalige projecten, in de nieuwe buurlanden om de samenwerking op het gebied van thema's als mensenrechten, onderwijs, gezondheidszorg en milieu te bevorderen. Zie: 
www.ncdo.nl

Stichting Internationale Bouworde.
Deze stichting werft de vrijwilligers, die nodig zijn bij de bouw van de woning en de stallen op de zorgboerderij. Zie:www.bouworde.nl

Bettinehoeve te Etten Leur.
Noi si Voi krijgt bij het opzetten van de geitenhouderij zorgboerderij s   type='text/javascript'> teun van een Nederlandse fabriek, de Bettinehoeve te Etten Leur, die melk verwerkt en geitenkaas maakt. In 2007 vierde de Bettinehoeve een jubileum. Het ingezameld kado- geld ging naar de geitenhouderij zorgboerderij. Zie: www.bettine.nl

Joel en Diana Davidse.
Op verzoek van De Bettinehoeve maakten zij een studie over de haalbaarheid van een winstgevende geitenhouderij in Gagesti.

Chris Ankersmit.
Dankzij zijn bijdrage kunnen twee dorpsjongeren, van een gezin dat bij Noi si Voi bekend is, een beroepsopleiding volgen. Ook bracht Chris Noi si Voi in contact met de Bavostichting Heemstede die nu het werk van Noi si Voi ondersteunt met een donatie.

Anna Matthes.
In 2002 organiseerde Anna Matthes bij haar thuis een klein piano-benefietconcert. De opbrengst werd geschonken aan Noi si Voi.

Fietsenwinkel Nowak te Zwolle.
Deze fietsenwinkel schenkt aan Noi si Voi geregeld tweedehands fietsen voor de jongeren in Roemenië. Zie:www.nowak.nl

Een Brabantse familie.
Dankzij een schenking van deze familie kon de boerderij worden aangekocht voor de geitenhouderij en zorgboerderij.

Maria van Velsen.
Zij is de moeder van Jeroen. Ze zoekt actief naar de spullen die nodig zijn in Roemenië en verzamelt deze. Zie: de benodigdhedenlijst op paginagoederen schenken

De Triodos bank.
Het personeel van deze bank fietste in 2005, op het jaarlijkse personeelsuitje, een bedrag bij elkaar dat zij vervolgens doneerden aan Noi si Voi. Zie: www.triodos.nl 

Familie van de Most uit Den Helder.
Deze familie bracht in 2006 een bezoek aan het project alternatieve woonvorm Giurcani. Zij schonken een prachtige drie-wieler-fiets en alle jongeren kregen een nieuwe pyama.

Adie Nijsen.
Zij schonk nagenoeg de gehele inventaris uit de woning van haar overleden vader aan Noi si Voi.

Soroptimisten.
Het verbeteren van de mensenrechten, in het bijzonder van de vrouw en het kind, staat hoog in het vaandel. Soroptimisten zijn dienstverlenend, ondersteunen actief lokale, nationale en internationale gemeenschappen. Vaak gebeurt dit door projecten uit te voeren. De Soroptimisten Zuid West Hoek Friesland zijn actief in het werven van fondsen voor Noi si Voi en halen geld op via akties. Zie : publicaties over sponsoring en acties 
Zie:
 www.soroptimist.nl Zie voor een artikel over Noi si Voi : www.soroptimist.nl/html/index.php?clubID=43&paginaID=341

Kledingbeurs Zwolle.
24 maart 2007 werd in Zwolle een deel van de opbrengst van de kinderkledingbeurs (ruim 100 euro) besteed aan het project geitenhouderij-zorgboerderij van Noi si Voi in Roemenië. De actie werd gehouden onder auspiciën van Wilde Ganzen. 
Zie : 
www.kinderkledingbeurszwolle.nl 

Joan Jonkman.
Zij nam het initiatief voor de organisatie van de kledingbeurs op 24 maart 2007 te Zwolle. Er was een opbrengst van ruim 100 euro.

Mennorode.
Vakantie- en conferentie oord Mennorode in Elspeet heeft bij Noi si Voi een order geplaatst voor 100 tassen. Deze tassen worden geweven door mensen met een verstandelijke handicap in Roemenië. In een tehuis in Malaiesti - een dorp niet ver van Giurcani- heeft Noi si Voi drie weefgetouwen geplaatst en weef-lessen verzorgd. Zie:www.mennorode.nl

Kringloop winkel Zwolle.
Wat de één afdankt, kan iemand anders vaak nog uitstekend gebruiken. Maar waar vind je wat je zoekt? En hoe raakt u overtollige huisraad, schoenen, apparaten enz. kwijt? Hannah Smit weet daar wel raad mee. Voor Noi si Voi mag ze af en toe dingen uitzoeken in de kringloopwinkel die in Roemenië goed van pas komen.www.kringloopzwolle.nl

Helen Lippus.
Zij is werkzaam bij een textielatelier in de Hartekampgroep te Haarlem. Ze is twee keer in haar vakantie op bezoek geweest in Giurcani. Helen kwam in 2005 en 2006 naar Roemenië om de jongeren en hun begeleiders het weven te leren. Als weefster en coordinator van het textielatelier te Haarlem, voor mensen met een verstandelijke beperking ,weet zij elk weefgetouw aan de praat te krijgen. In Roemeniëe zette zij ter plaatste de weefgetouwen in elkaar. Persoonlijk assistent Nina Cotovan uit Giurcani liep stage bij Helen in Haarlem.

Jeroen Vermandere.
In het voorjaar van 2007 fietse hij , gedurende twee maanden, dagelijks met de jongeren uit Giurcani naar de nieuw te bouwen boerderij. Samen met de jongeren maakte hij de stallen en het erf schoon.

Anton Sempher en De Zaai-ster.
Anton Sempher van het ecologisch verdeelcentrum De Zaai-ster te Tolbert maakte het logo voor de website van Noi si Voi en leverde de etiketten voor de produkten die door Noi si Voi worden verkocht. Zie: www.zaai-ster.nl Zie ook : http://www.puurnoordnederland.nl

Furness Car Zwolle.
Furness Car Zwolle leent aan Hannah Smit een Volvo voor haar werk in Roemenië en zorgt tevens volledig voor het onderhoud van deze auto. Zie: publicaties over sponsoring en acties Zie: www.furness-car.nl

Basisschool de Torenschouw te Oosterhout.
De kinderen van deze school hielden een kerstactie waarbij zelfgemaakte produkten werden verkocht. Zie:publicaties over sponsoring en acties Zie: www.bstorenschouw.nl

Gerrit Weijs, Ria Witters, Durk Oosterhof, Albert van de Stolpe en de drie gebroeders Kanis.
Zij bouwden de binnenkanten van de twee woningen in Giurcani af. Ria Witters en Gerrit Weijs maakten een vakantie-rondreis door Roemenië , bouwden aan het groepshuis in Giurcani, naaiden en passant de gordijnen en spitten de tuin om.

Wim Brik .
Hij bezocht diverse keren het project Giurcani. Wim hielp mee met alles wat computer was en legde volgens de Nederlandse normen het electrischteitsnet aan in de huizen. 

Heleen Mooren, Saar Langius, Marion Nijland en Miep Hendriks.
Zij zijn allen werkzaam in de pleegzorg in Overijssel. Ze hielpen mee met het in kaart brengen van de vaardigheden van de geselecteerde jongeren in Giurcani. 

Gert Colenbrander.
Op zijn reis naar Istanbul stopte hij in Giurcani. Daar hielp hij met het bouwen van de atelierruimtes. In 2006 begeleidde hij in Giurcani het waterproject van Wilde Ganzen en Noi si Voi. In 2008 was Gert weer present om in de zorgboerderij zich wederom te ontfermen over aanleg van water, verwarming en electriciteit Zie: water  
Enkele jaren later werkte Gert met een groep vrijwilligers uit oosterhoud weer mee met de opknap van de zorgboerderij. Zie  bezoekersverhalen

Jellie en Addie en Willem , Mieke en Karel uit Oosterhout.
Dit vijftal vrijwilligers werkte onder leiding van Gert Colenbrander onder zeer moeilijke omstandigheden aan het opknappen van het - door brand beschadigde - voorhuis van de zorgboerderij. 

led van Oorschot.
Zij bracht drie keer een bezoek aan Giurcani en filmde o.a. het project alternatieve woonvorm Giurcani onder de naam : 'Een nieuw huis, een eigen thuis'. Deze film is te koop. Ied van Oorschot verzorgt de inhoud van deze website. Zie voor haar eigen website www.movingmemory.nl

Jan Abrahim Vos.
Hij ontwierp de website van Noi si Voi en verzorgt de hosting. Zie voor zijn eigen website : www.janabrahimvos.nl

Willy de Jong, Matthea Stuut en Anna Affourtit met haar team.
Zij droegen bij aan diverse kunstzinnige, sportieve, experimentele en heerlijke feestelijke vakantie-weken voor, niet alleen onze jongeren maar voor, alle gehandicapte pleegkinderen in Giurcani en voor de patiënten uit het psychiatrisch ziekenhuis in Murgeni. In eigen beheer kwam Anna Afortit - met een team van dansers, toneelspelers en muzikanten (muziektherapeuten)- naar Roemenië. Zij bezorgden een groot aantal kinderen en volwassenen met beperkingen, een fijne creatieve vakantieweek.
Willy de Jong masseerde de kinderen en jongeren en leerde de (pleeg)ouders en begeleiders de technieken van massage.

Gert Brusse.
Hij fietste 3000 kilometer van Nederland naar Roemenië en sponsorde aldus Noi si Voi met 3000 euro. Zie:publicaties over sponsoring en acties

Carmen Sodolaneu.
Zij vertaalde de teksten van de etiketten voor de produkten van Noi si Voi van Nederlands naar Roemeens. Voor haar bezoekersverhaal over Giurcani zie: bezoekersverhalen

Paula Simut.
Zij vertaalde alle teksten van Nederlands naar Roemeens en v.v. van de twee films die Ied van Oorschot maakte over Roemenië en het project alternatieve woonvorm Giurcani.

Zwaan Strijker.
In 2002 was Zwaan met haar filmcamera in Roemenië. Zij maakte een sfeerrijke film die geschikt was als eerste promotiefilm voor de, op stapel staande, plannen voor het project alternatieve woonvorm Giurcani.

Saskia Teunissen.
Toen Sakia Teunissen hoorde van het werk van Noi si Voi in Roemenië, zegde zij direct toe in het bestuur van Noi si Voi te stappen. Saskia is tolk-verstaalster Roemeen-Nederlands. Zij was goed bekend met de kinderbescherming in Vaslui en kwam geregeld in Barlad. Twee jaar lang verrijkte zij het Noi si Voi bestuur met haar kennis, ervaring en inzet. 

Pieter van Essen.
Hij was enige tijd bestuurslid van Noi si Voi. Pieter kent Giurcani en de regio omdat hij vlak na de val van Ceausescu hier voor het Rode Kruis heeft gewerkt. Pieter woont en werkt in Zwolle en zette zich, zelfstandig, al jaren in voor Roemenië. Dit doet hij door in Roemenië vervaardigde iconen te verkopen. Daarnaast organiseert hij geregeld een verkoop tentoonstelling van roemeense iconen voor Noi si Voi. Pieter is voorzitter van de stichting 'Onderwijs voor Roemenië'.  Zie voor achtergrond over Onderwijs voor Roemenië en meer informatie over de iconen:bezoekersverhalen 
Zie ook de pagina's in actie komen en publicaties over sponsoring en acties

Ernst Jansen
Via een gift van Ernst Jansen, bijeen gehaald op zijn afscheid bij Centraal Beheer Achmea, kan Noi si Voi Centrale Verwarming in de huizen van de geitenhouderij zorgboerderij laten aanleggen.

Liesbeth v.d. Poel en Janneke Peters.
In 2005 dichtten zij € 1.000,-- bij elkaar voor het waterproject in Roemenië. In 2007 en 2008 zet Liesbeth zich op dezelfde manier in voor de geitenhouderij zorgboerderij.

Stichting Wereldwijde Hulp te Haarlem.
Deze Stichting draagt de kosten voor de 'alternatieve woonvorm Giurcani', die niet door de overheid worden betaald. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een uitstapje, tandarts en andere gezondheidsrekeningen en de kosten voor scholing en training en begeleiding van een psycholoog. 

 

2010-april-roemenie-voorjaar-hannah-marleen-liekl.jpg

2010.  Liekle Annema, Marleen Oosterhof en Hannah
Smit - klussers in maart 2010- rusten even uit in het
lentezonnetje.

augustus-2009-Groepsfoto-raalte-klein.jpg

Augustus/september 2009. De groep MMZ Landstede
uit Raalte in Boekarest.  Van links naar rechts :
Clemens Kok, Gert van Heun, reisleider, Kelly Holtkuile,
Kirsten Oelen, Ank Phijffers, Sem van Dartel, Bianca
Kleinlugtenbelt, Liset Vegterlo, Myra Groothuis,
Charlot Reimert, Jessica, Rita Kolhof, Anneloes
Marsman, Jelmer Westra.
 Onderste rij van links naar rechts: Marijke Kroes,
Eline Hulsman, Gijs Visser, Susanne Haarman.

 

groep raalte web.JPG

Deze leerlingen MMZ (medewerkers maatschappelijke 
zorg) van  De Landstede in Raalte gaan eind augustus 
2009 naar Roemenië.


raalte 02 04 2009 deel van de klas 2.jpg
2009 2 april. Een deel van de klas MMZ van 
De Landstede te Raalte.
raalte 02 04 2009 deel van de klas.jpg
2009 2 april. Een deel van de klas en docenten MMZ
van De Landstede te Raalte.

raalte 02 04 2009 deel van de klas1.jpg
2009 2 april. Een deel van de klas MMZ van 
De Landstede te Raalte.


banner.JPG

De banner boven het promotiemateriaal van de groep
leerlingen van sociaal agogisch werk van De landstede
te Raalte.

2009 september landstede raalte groepje.jpg
2009 augustus/september Begeleiders van
de leerlingen van Landstede uit Raalte met
de jongeren van het nieuwe huis in Giurcani.

2009 september landstede raalte handjedrukken.jpg
2009 augustus/september. Gijs Visser, begeleider van
de leerlingen van Landstede uit Raalte drukt een armpje
met Marian van het nieuwe huis in Giurcani.

2009 september landstede raalte tondeuse.jpg
2009 augustus/september. Een leerlinge van Landstede
uit Raalte knipt de haren van een jonhgere uit het nieuwe
huis in Giurcani.

 

raalte 02 04 2009 christina voor hetbord.jpg
2009 2 april. Christina Voicu geeft Roemeense les aan
de klas MMZ van Landstede te Raalte die
vrijwilligerswerk gaat doen in Giurcani. 

2009-juni-de-internationale-bouwgroep.jpg

Juni 2009. Een internationale bouwgroep
werkt van 24 mei tot 14 juni in Gagesti en
Giurcani.

 

2009 september landstede raalte groep met hoeden.jpg

2009 augustus/september. Leerlingen van Landstede
uit Raalte met de jongeren van het nieuwe huis in Giurcani.

 


Vrijwilligerswerk in de creatieve vakantieweek in het
psychiatrisch ziekenhuis van Murgeni.

05 p03 2009 bouwgroep jans keizer web 2.jpg

(Een deel van) De bouwploeg van de Oost Europa
Commissie te Zwolle tijdens  een van de projecten in
Oost Europa in vorige jaren.

2009-juni-deel-bouwgroep-in-kantine.jpg
Juni 2009. Een deel van de bouwgroep in de kantine
van de woning op de zorgboerderij in Gagesti.

2009-juni-deel-groep-en-hannah-in-kantine.jpg
Juni 2009. hannah met enkele IBO-ers in de kantine.

2009-juni-een-deel-van-de-bouwgroep-in-de-kantine.jpg

Juni 2009. Een deel van de internationale bouwgroep
in de kantine.

2009-juni-even-pauze-op-het-terras-bij-de-zorgboerderij.jpg
Juni 2009 Een deel van de internationale bouwgroep 
pauzeert met Dandu en Costel op het terras van de 
zorgboerderij.

2009-juni-marnix-voor-kapel.jpg
Juni 2009. Marnix voor het kapelletje in 
een dorp vlakbij de zorgboerderij.


icoon ommen gebouw web.jpg
12 04 2009 Het Nationaal Tinnen Figuren museum te
Ommen. Hier is de iconen expositie voor Noi si Voi.

wernhout1.jpg
Mei 2009. Fietstocht 'Lopend vuurtje' van de kerken
in Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal.
Achter in de kerk van Wernhout liggen tassen te koop
en staat een collectebus. De parochianen kunnen hier
foto's bekijken en e.e.a. lezen over de zorgboerderij.

wernhout 6.jpg
Mei 2009 Wernhout. Na afloop van de dienst in
Wernhout is er koffie buiten. Belangstellenden
hebben de gelegenheid vragen te stellen over
de zorgboerderij van Noi si Voi en - door de
jongeren in Roemenie geweven  - tassen te kopen.

icoon ommen inge web.jpg

icoon ommen inge 1 web.jpg


 

 

 

2015-mei.jpg

2015 Mei Ineke en Dik Buitenhuis-Rensink schenken cadeau geld aan Noi si Voi !

2015-mei-amarna-.jpg

2015 Mei. Kledingwinkel Amarna haalt geld op voor Noi si Voi.

2015-mei-mindfullness-.jpg

2015 Mei. Mindfulness trainer Liesbeth van der Poel doneert een deel van haar verdiensten aan Noi si Voi.

 

 

2014-25-september-goat-milk-de-collectebus-centraal-opgesteld.jpg

2014. 25 september. De collectebus voor Noi si Voi staat centraal opgesteld bij de feestelijke opening van Goat Milk Powder in Etten Leur.

2014-25-september-goat-milk-de-opening.jpg

2014. 25 september. De feestelijke opening van Goat Milk Powder in Etten Leur.

2014-25-september-goat-milk-Johan-en-Marianne-van-de-Bettine-hoeve-waren-erbij.jpg

2014. 25 september. Johan en Marianne Ewijk van de BettineHoeve B.V. uit Etten-Leur steunen Noi si Voi al vanaf het begin met raad en daad.

2014-25-september-goat-milk-over-het-product.jpg

2014. 25 september. De feestelijke opening van Goat Milk Powder in Etten Leur. Informatie over het product.

 

 

 

 

2013 sponsor-tocht willem 01.jpg

 

 

2013 april. Elke gelopen kilometer van Willem v.d. Klooster zal 75 cent op gaan brengen voor Noi si Voi !  De tocht is ongeveer 830 kilometer dus het bedrag zal ongeveer 630 euro gaan worden!

2013-20-04-janssen.jpg

2013 Pierrre en Carine Jansen .

2012 december LogoStentor_RGB.jpg

2012 December. Stentor Industries BV ondersteunt 
het textielatelier van 'Ferme capre de Bettine'.

boud voor noi si voi web.JPG
Boudewijn Taminiau.

2011-koke-kwakernaak_841.jpg2011-julius-kwakernaak_9511.jpg
Joke en Julius KwakernaakJuli 2011

 

2011-juli-verjaardag-Durk-.jpg
De jarige Durk staat in de middelste rij tweede van links in een geel lijstje.

 

pasfoto_220x180.jpg
2011. Op 6 juli 2011 vertrokken Hanny 
Morsink en Immy Kuipers op de fiets 
naar Rome. Met de hulp van sponsors fietsten zij
een noodaggregaat bij elkaar !en

 

2011-05-zwolle-gemeente-rokers-actie.jpg

2011 13 mei. De wethouders Nelleke Vedelaar (links)
en  René de Heer (rechts) overhandigen Wies Brinkhof
(midden) de gift van het rokende en niet-rokende
personeel van de Gemeente Zwolle.
De foto werd gemaakt door Judith Bakker.

 

2011 juli dieren 07.jpg
2011 Juli. Dankzij een gift van Frion in Zwolle kon Noi si Voi een prachtige koe kopen voor de zorgboerderij. Hier wordt de koe uitgelaten door HBO stagiaire veehouderij Andrea Nederveen.

 

2011-juni-de-slaapplaatsen-voor-de-studenten-spw-van-landstede-uit-Raalte.jpg
2011 juli Leerlingen van Landstede uit Raalte
kamperen op de zorgboerderij tijdens hun werkbezoek.

2011-juli-ibogroep.jpg 

2011 Juli. Een deel van IBO groep (Internationale Bouworde)
die van 17 juli tot 6 augustus op de zorgboerderij werkte.  
De groep bestond uit twee Italianen, zes Belgen en
zes Nederlanders.  Zie ook  www.bouworde.nl    

 

2010 4sight kerstkaart.jpg

2010 December. 
Voorkant van de Kerstkaart van 4Sight.

2010 kerstkaart-van-4sight-2.jpg

2010 December.
Deel van de kerstkaart van 4Sight met aan de achterkant de volgende tekst: 'In Roemenië staat de zorg voor verstandelijke gehandicapte jongeren en volwassenen nog in de kinderschoenen. Tot op heden wonen de meesten van hen in desolate psychiatrische inrichtingen zonder voldoende dagactiviteiten. Stichting Noi si Voi ondersteunt sinds 2003 de gehandicaptenzorg in Roemeens Moldavië met een aantal voorbeeldprojecten voor deze doelgroep. De afgelopen jaren zijn er woonhuizen en een zorgboerderij gebouwd en zijn er dagactiviteiten ontwikkeld, zodat een aantal jongeren en volwassenen nu participeren in de maatschappij. 2011 zal in het teken staan van het opstarten van de zorgboerderij en het opleiden van nog meer werkers.'

 

2010-kruiwagen-met-twee-wielen.jpg
juni 2010. Projectleider Hannah Smit uit haar 
vreugde over de door Jan van den Heijkant 
geschonken  twee-wielige kruiwagen!

 05 06 2010 groep uit Oosterhout.jpg

Juni 2010. De groep uit Oosterhout : Jellie, Addie, 
Willem ,Mieke en Karel. 

2010 07 bliksem kasper immy en Hannah met de groep jongeren.jpg
2010 Juli Groepsfoto van de jongeren uit het Nieuwe 
Huis in Giurcani samen met Hannah Smit en Kasper 
en Immy van bliksemafleidersbedrijf MBB Twente.
Deze foto staat ook op de website van MBB Twente

 

2010 07 bliksem kasper en immy.jpg
Juli 2010. Kasper en Immy van Mbb Twente plaatsen
bliksemafleiders.

 

2010-plaatje-bij-gift-kruiwagen.jpg
Juni 2010. Een mooi - voor noi si voi symbolisch - 
plaatje van de website van Hovenier Jan van den 
Heijkant uit Oosterhout.

27-05-2010-oss-kraampje-noisivoi-met-sterre-en-hannah.jpg

mei 2010.  Hanna Smit  met een vrijwilliger in de kraam 
voor Noi si Voi op de kinderboerderij in Oss. 
De tekst van het bord luidt : 
Voor de zomer van 2011 zoekt Noi si Voi 
vrijwilligers voor onderhoud en voor 
recreatieve activiteiten.

2010 28 april cheque witlox.jpg
De waardevolle cheque van Witlox VCS voor Noi si Voi !

2010 28 04 Theo van Oosterhout Pieter Donkers Hannah Smit.jpg
Theo van Oosterhout, Pieter Donkers en 
Hannah Smit met de cheque bij Bettine; 
de geit van de Bettinehoeve te Etten Leur!

2010 28 04 Pieter Donkers Hannah Smit.jpg
Pieter Donkers van Witlox VCS overhandigt de 
cheque aan Hannah Smit van Noi si Voi.

2010 28 094 Hannah Smit en Pieter Donkersd.jpg
Noi si Voi is blij met deze gift en dankt Witlox VCS !

 

beursvloer.jpg

Dit is een foto , gemaakt door Frans Paalman en 
geplaatst in nummer 41 van de Stentor van 
25 maart 2010. Het onderschrift luidt 
'Partijen gaan op zoek naar elkaar en de presentatie 
kan dan opvallend zijn'. Judith de Vries en 
Greet Bakker staan hier in Roemeense kledij met  
het karretje waar ze graag de Zwolse ondernemers 
voor willen spannen.  Voor het volledige bericht zie
 publikaties over sponsoring en acties en www.destentor.nl

24-03-2010-beursvloer-zwollewies1.jpg 

Judith de Vries en Greet Bakker op 24 maart 2010
op de beursvloer in Zwolle voor Noi si Voi.
24-03-2010-beursvloer-zwollewies.jpg

24-03-2010-beursvloer-zwollewies2.jpg

24-03-2010-beursvloer-zwolle.jpg

24-03-2010-gong-op-beursvloer-zwolle.jpg

De gong op de beursvloer in Zwolle 24 03 2010.

24-03-2010-noi-si-voi-op-beursvloer-zwolle.jpg

 

juni 2009 auto heino.jpg
j
uni 2009 Het autobedrijf van Freek Neppelenbroek in
Heino (AFH), dat twee jaar lang, voor Noi si Voi
een auto onderhoudt.

2009 aug lidwien veenhoven.jpg
2009 01 augustus.Lidwien en Frank Veenhoven vieren
feest en vragen de gasten hun kado geld te schenken
aan Noi si Voi. 


.2009 september landstede raalte lachende foto.jpg


2009 september landstede raalte kinderen op schoot.jpg

2009 augustus/september. Een van de leerlingen van
Landstede uit Raalte gehandicapte kinderen uit Giurcani.


Helper/vrijwilliger van het eerste uur: Hannah Smit.
Hier samen met Aurel, bewoner van het project
alternatieve woonvorm Giurcani.


Gert Colenbrander.

2008 gagesti toekomstig woonvertrek 1.jpg
 alle vertrekken van de woning bij de zorgboerderij in 
Gagesti hangen de - door Feenstra B.V.geschonken-
radiatoren !
  

ineke buitenhuis rensink.jpg
Ineke Buitenhuis Rensink vroeg
,op haar verjaardag, geld voor 
de jongeren van Noi si `Voi. 
kraamborrelaktie pien web.jpg
De gasten op de kraamborrel ter ere van de kleine 
Fien Verstappen brengen giften mee voor  Noi si Voi ! 

logoasnfoundationklein.jpg

loopend vuurtje.jpg

05 03 2009 bouwploeg Jans Keizer web.jpg
Dit is (een deel van) de bouwploeg van de Oost Europa
Commissie te Zwolle. Van 15 april tot begin mei 2009
bouwt de groep aan de medische post in Giurcani.

05 p03 2009 bouwgroep jans keizer web 2.jpg
(Een deel van)De bouwploeg van de Oost Europa
Commissie te Zwolle tijdens  een van de projecten
in Oost Europa in vorige jaren.

groep raalte web.JPG
Deze leerlingen sociaal agogisch werk van De
Landstede in Raalte gaan eind augustus 2009 naar
Roemenië.

banner.JPG
De banner  op het promotiemateriaal van de leerlingen
van De Landstede in Raalte.


2009-zundert-kerkinterieur.jpg
Mei 2009. Het interieur van de prachtige 'Van Gogh'
kerk in Zundert. Dit was 30 mei een van de vertrekpunten
voor de fietstocht ' Als een lopend vuurtje'.

2009-mei-zundert-achtmaal-fietsclub.jpg
Mei 2009. In Achtmaal zijn er beschuiten met
aardbeien en slagroom voor Dirk ! 

wernhout 4.jpg
Mei 2009 Wernhout. Mede dankzij een gospelkoor
is er op zaterdagavond 16 mei een levendige dienst,
waar veel parochianen bijeen zijn. Tijdens de dienst
wordt gecollecteerd voor Noi si Voi.

wernhout 2.jpg
Tijdens de dienst op zaterdag 16 mei vertelt
Ied van Oorschot in de kerk van Wernhout,
namens Noi si Voi over de zorgboerderij in Gagesti. 2009-mei-zundert-reclamebord.jpg
Mei 2009. Dankzij het door Ria gemaakte
reclamebord in de Molenstraat, kwamen 
ook 'nietsvermoedende' toeristen  koffie
drinken (en spullen kopen) in de kerk 
van Zundert.


2009-mei-zundert-chocolade.jpg
Mei 2009. Speciaal voor de actie vervaardigde chocola
met de afbeelding en het logo van de Zundertse kerk
en de fietstocht 'als een lopend vuurtje'.


wernhout 3.jpg
Mei 2009 Fietstocht 'Lopend vuurtje' van de
kerken in Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal.
Na de dienst worden Roemeense tassen verkocht in Wernhout.

Weissensee1.jpg
De schaatstraining groep van ben Smeeman in aktie
op de Weissensee !

fietstocht1kl.jpg
222 km fietsen in slecht weer is afzien, maar de
opbrengst is grandioos !

 

 


Gert Colenbrander werkt met Sandu aan de schuur
in Giurcani.


Er is altijd tijd voor gezelligheid en aandacht.

sikkens.jpg
Sikkens de een van het oudste verfmerk is van AkzoNobel.
CoatingsSikkens werd opgericht in 1792 door Wiert
Willemszoon Sikkensin de stadswal van Groningen
alwaar hij een hars stokerij begon. In 1939 is het
bedrijf verhuisd naar Sassenheim in het westen
van het land

SikkensLakkenFactory-web.jpg

In de 50’er en 60’er jaren zijn er diverse fabrieken
gekocht en samengebracht in de Sikkens Groep,
welke op zijn beurt onderdeel werd van K.Z.O.
Met de fusie van de AKU en KZO, ontstond Akzo aan
het einde van de 60’ger jaren. Vrij recent is Akzo Nobel
gefuseerd met de Britse verfgigant ICI

 

.

Hannah Smit in de bouw.


Hier ziet u het beeldmerk van NCDO:
De Nationale Commissie Internationale samenwerking
en Duurzame Ontwikkeling.De eerste bouwgroep van de Internationale Bouworde.
April 2007.


Bouwgroep twee in de zomer van 2007.


Bouwgroep drie in de zomer van 2007.


Johan en Marianne Ewijk van de Bettinehoeve te Etten Leur.


Helen Lippus installeert de weefgetouwen.


Helen Lippus aan het werk.


Helen Lippus met de buurvrouw van het groepshuis in Giurcani.


Helen Lippus met vriend Ben op het station in Barlad.

Dankzij Furness Car Zwolle is er een Volvo voor Hannah Smit.


Pieter van Essen organiseert geregeld een
verkooptentoonstelling van roemeense iconen.

icoon ommen inge2 web.jpg

icoon ommen bezoekster web.jpg