GELD SCHENKEN

Wij danken - namens de jongeren in Guircani en Gagesti - alle donateurs van harte voor de goede gaven! 

Bent u (nog) geen donateur en wilt u graag eenmalig of periodiek geld storten voor de zorgboerderij in Gagesti en/of voor de de jongeren in Guircani  lees dan deze pagina. 

Rekeningnummer.

Ons bankrekeningnummer bij de Triodosbank is: 
NL48 TRIO 0212473212 t.n.v. Stichting Noi si Voi. 
Huisterheide 2, 8521 ND st. Nicolaasga. 

Penningmeester.

Penningmeester is : 
Marleen Oosterhof - van der Poel.
Voor informatie en overleg, en voor eventueel een uitreksel van het financieel verslag over de uitgaven van Noi si Voi kunt u terecht bij de penningmeester.
Telefoon: 0513-431784.
E-mail:d.oosterhof@hetnet.nl

Maandelijkse donaties, incidentele giften en premiëring.

Als particuliere donateur kunt u eenmalig of periodiek een kleiner of groter bedrag schenken. Als fonds of stichting kunt u desgewenst zelf geld schenken en/of door middel van premiëring bedragen van anderen verhogen.

Ge-oormerkt en niet ge-oormerkt geld.
U kunt geoormerkt geld schenken en niet-geoormerkt geld. Kiest u ervoor geld te schenken voor een specifiek doel, een specifieke jongere of een specifiek project(onderdeel) dan noemen we dat een geoormerkte
schenking.

Notariële acte.
Een ge-oormerkte langerlopende gift kan bijvoorbeeld gegeven worden d.m.v. een notariële acte waarin over een looptijd van een aantal jaren kan worden bepaald dat het geld wordt bestemd voor een specifiek doel.

Belasting aftrek.
Stichting Noi si Voi is een goede doelenstichting.Sinds 1 januari 2008 heet dit een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Fiscaalnummer: 8121.66.541.
Adres: Huisterheide 2, 8521 ND St. Nicolaasga.
Uw donatie/gift is aftrekbaar van de belastingen.
Bij de penningmeester van Noi si Voi  -  Marleen Oosterhof - van der Poel. d.oosterhof@hetnet.nl -
is een formulier verkrijgbaar waarmee u de schenkingen kunt aftrekken bij de belasting.

 

 

 

 

 Dankzij een gift van een familie uit Brabant en dankzij vermeerdering van dit geschonken bedrag door Wilde Ganzen, is bovenstaand gebouw gekocht voor de zorgboerderij 'Ferm? de capre Bettine'.Dankzij NCDO en anderen heeft de boerderij daadwerkelijk vorm gekregen !

2015-09-01-Catalina-bij-aankomst-in-haar-weekend-pleeggezin.jpg

2015 september Catalina komt aan bij haar weekend-pleeggezin. Dankzij donaties uit Nederland kan zij daar geregeld een weekend verblijven.

2015-09-01-Catalina-met-Aurel-een-gehandicapte-jongen-die-ook-bij-Tincuta-woont..jpg

2015 september Catalinain haar weekend-pleeggezin samen met Aurel die daar woont. Dankzij donaties uit Nederland kan Catalina geregeld in het weekend-pleegegzin verblijven.

2015-09-01-nieuwe-sandalen-voor-Lica.jpg

2015 september. Nieuwe sandalen voor Lica. Gekocht uit donaties uit Nederland.

2015-09-01-nieuwe-sandalen-voor-mariana-en-Cristina.jpg

2015 september. Nieuwe sandalen voor Mariana en Christina. Gekocht met geld van donaties uit Nederland.

2012-juni-andrei-pavel.jpg

2012 juni Andrei Pavel had een ernstige ziekte. Diverse donateurs van Noi si Voi gaven geld om een medische behandeling mogelijk te maken.

 

Met Nederlands geld is in Giurcani schoon leidingwater gerealiseerd.


Met Nederlands geld zijn een schuur en en een groepswoning gebouwd in Giurcani.


Dankzij giften uit Nederland werken deze jongeren onder begeleiding in een vuilnisophaaldienst.


Van gelden uit Nederland konden fietsen worden aangeschaft.Marian Durac kon een tondeuse en andere kappers spullen kopen.

Geld uit Nederland is besteed aan paardrijlessen 

en het onderhouden van een paard.