Stichting Noi si Voi : ANBI gegevens 

Anbi betekent : Algemeen nut beogende instellingen.

Voor de financiele verantwoording over de jaren 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014 zie 
verslagen financiele verantwoording

 

Naam: Stichting Noi si Voi

KvK nummer:05072446

Fiscaalnummer: 8121.66.541

Post en bezoekadres: Huisterheide 2, 8521 ND St.Nicolaasga

Telefoonnummer: 0513-431784

e-mail adres: marleen.oosterhof(apestaartje)gmail.com

Doelstelling:
a. Het ondersteunen van Roemeense non-gouvernementele organisaties, die zich richten op dé-institutionalisering van Roemeense kinderen en jongeren in tehuizen.             
b. Het ontwikkelen van alternatieve leefvormen met zo nodig daaraan gekoppeld dagbesteding voor de jong volwassenen.

Beleidsplan:
a. Bijdrage aan de opleiding van Roemeense werkers in de zorg aan verstandelijk beperkte jong volwassenen, zowel woonbegeleiders (Begeleid wonen) als activiteitenbegeleiders.
b. Ontwikkelen innovatieve dagbesteding o.a. op zorgboerderij en werken bij particulieren.
c. Donateurs werven voor opleidingen en zelfstandige woonunits licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen in gemeente Gagesti, provincie Vaslui Roemenie. 
e. Meerjarenplan: de financiële en innovatieve ondersteuning vanuit Nederland wensen we langzaam tot een minimum te beperken, zodat zelfvoorzienendheid maximaal geactiveerd wordt van degenen die ondersteund zijn.    

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter : Jacques Overeem

Penningmeester: Marleen Oosterhof – van der Poel

Secretaris: Hannah Smit 

Adviseur: Ninian Gerritzen


Beloningsbeleid:
Alle vrijwilligers van Noi si Voi (die zichzelf aanbieden) betalen hun eigen reiskosten, verblijfkosten en onkosten, ook de bestuursleden. Een uitzondering bestaat er in het beleid van de stichting voor vrijwilligers die worden aangezocht om een specifieke deskundigheid. Er kan alleen een schenkingsverklaring getekend worden voor iemand die door de stichting wordt aangezocht voor een specifieke deskundigheid en zelf beslist zijn onkosten te schenken. 

Voor de financiële verantwoording over de jaren 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014 zie : Verslagen financiële verantwoording