Stichting Noi si Voi : ANBI gegevens 

Anbi betekent : Algemeen nut beogende instellingen.

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiele verantwoording over de jaren 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012 zie 
verslag uitgeoefende activiteiten en verantwoording

 

Naam: Stichting Noi si Voi

KvK nummer:05072446

Fiscaalnummer: 8121.66.541

Post en bezoekadres: Huisterheide 2, 8521 ND St.Nicolaasga

Telefoonnummer: 0513-431784

e-mail adres: d.oosterhof@hetnet.nl

Doelstelling:
a. Het ondersteunen van Roemeense non-gouvernementele organisaties, die zich richten op dé-institutionalisering van Roemeense kinderen en jongeren in tehuizen.             
b. Het ontwikkelen van alternatieve leefvormen met zo nodig daaraan gekoppeld dagbesteding voor deze kinderen casu quo jonge volwassenen.

Beleidsplan:
a. Bijdrage aan de opleiding van Roemeense werkers in de zorg aan verstandelijk beperkte jong volwassenen, zowel woonbegeleiders als activiteitenbegeleiders.
b. Ontwikkelen innovatieve dagbesteding op zorgboerderij.
c. Fondsen en donateurs werven voor opleidingen, innovaties en renovaties alternatieve leefvormen verstandelijk gehandicapte jong volwassenen in gemeente Gagesti, provincie Vaslui Roemenie. 
d. Ondersteuning Roemeens management (NGO Buna Ziua te Barlad)van deze woonvoorzieningen en van het dagactiviteitencentrum. 
e. Meerjarenplan: deze financiële en innovatieve ondersteuning vanuit Nederland wensen we langzaam af te bouwen in de komende vijf jaar. 

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter : Jaques Overeem

Penningmeester: Marleen Oosterhof – van der Poel

Secretaris: Ninian Gerritzen 

Adviseur: Freerk Hoeksema


Beloningsbeleid:
Alle vrijwilligers van Noi si Voi (die zichzelf aanbieden) betalen hun eigen reiskosten, verblijfkosten en onkosten, ook de bestuursleden.  Een uitzondering bestaat er in het beleid van de stichting voor vrijwilligers die worden aangezocht om een specifieke deskundigheid. Er kan alleen een schenkingsverklaring getekend worden voor iemand die door de stichting wordt aangezocht voor een specifieke deskundigheid en zelf beslist zijn onkosten te schenken. 

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording over de jaren 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012 zie : Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording