Over Roemenië.

 

Enkele feiten.

Oppervlakte: 238.391 vierkante kilometer.
Inwoners: 22.7 miljoen.
Hoofdstad: Boekarest.
Regeringsvorm: Republiek.
Taal: Roemeens (romaanse taalgroep)
Religie: Roemeens-orthodox, Rooms-katholiek, Protestant en overig.
Landschap: bergen en heuvels. Aan de zee-zijde een delta en zandstranden. Verder oerbossen en zandvlaktes.
Klimaat: gematigd landklimaat met warme zomers en koude winters.
Internationale coalities: Sinds 2004 lid van de NAVO. Sinds 2007 lid van de Europese Unie.

Nicolae Ceausescu.

In 1968 komt Nicolae Ceausescu aan de macht. Gaandeweg trekt hij veel macht naar zich toe en regeert hij in toenemende mate als dictator. Hij wordt de Conducator (de leider) genoemd. Hij bouwt een gigantisch Volkspaleis. Om dit te kunnen bouwen worden hele wijken van Boekarest platgewalst. De Roemeense bevolking wordt systematisch onderdrukt en is door de vele infiltranten bij de geheime dienst (Securitate) niet veilig. De elite verrijkt zich, de bevolking blijft arm.
Zeer omstreden is het plan van Ceausescu om de boeren te onteigenen en hen samen te brengen in agrarische centra. Vele dorpen worden geheel afgebroken en de bevolking wordt verplaatst.
Een ander idee van Ceausescu was het voornemen om de bevolking gedurende het tijdsbestek van éen generatie te verdubbelen. Voorbehoedsmiddelen en abortus worden verboden. Vrouwen krijgen de plicht ieder minstens vier kinderen te baren. Vele gezinnen zijn te arm om de kinderen te kunnen onderhouden. De kinderen krijgen een plaats in een kindertehuis. In december 1989 breekt een opstand uit in Timosoara.
Ceausescu doet een poging met zijn vrouw Elena te vluchten, maar wordt geëxecuteerd.

Leve op het platteland na Ceausescu.


In tegenstelling tot de periode van Ceausescu, waarin alle mensen werk hadden en verzekerd waren, zijn nu de meeste mensen in de dorpen werkloos. Ze zijn dus ook onverzekerd en bouwen geen pensioen op. De afstanden naar de stad zijn vaak zodanig groot en het openbaar vervoer is zodanig minimaal, dat men gedoemd is om te vertrekken naar betere oorden of om het bestaan te leven zoals het is. Vele jongeren kiezen voor de eerste mogelijkheid, de ouderen kiezen voor de laatste. De mensen die in de dorpen blijven wonen, leven van wat ze verbouwen. De dieren, die zij houden, zijn hen tot voedsel.

Kinderbescherming.


Onder het bewind van Ceausescu werd aan arme kinderrijke gezinnen de mogelijkheid geboden hun kinderen in staatstehuizen onder te brengen. Zonder enige andere hulp van de staat zit er voor arme ouders vaak niets anders op dan hun kinderen, vaak direct na de bevalling, in ziekenhuizen achter te laten.
Dit beleid leidt er toe dat in 1989, na de val van Ceausescu, zo'n 100.000 kinderen in kindertehuizen verblijven. Velen krijgen niet de nodige aandacht, liefde en stimulatie. Ze vertonen verschijnselen van verwaarlozing.
Onder druk van de, door Roemenië gewenste, toetreding tot de Europese Unie wordt na 1989 in het hele land gewerkt aan het aanpassen van de wetgeving op het gebied van de jeugdhulp- verlening.
Een uitwas is de grootschalige, vaak illegale buitenlandse adoptie. In 2000 komt er een moratorium op buitenlandse adopties.
In de nationale strategie 2000-2005 is deïnstitutionalisatie (het 'uitplaatsen' van de kinderen) een speerpunt. Door een gebrek aan middelen, kennis en ervaring laat de manier waarop dit gebeurt, te wensen over. In no-time worden jonge kinderen in
pleeggezinnen ondergebracht, vaak zonder dat de pleegouders weten voor hoe lang. Als de biologische ouders worden teruggevonden, worden kinderen daar afgeleverd. Achttien- jarigen worden min of meer op straat gezet. Bij gebrek aan
vervoersmiddelen en opgeleide pleegzorgwerkers worden de pleeggezinnen niet of nauwelijks bezocht. Het ontbreekt aan begeleiding, evaluaties en plangericht werken.
Met de hulp van buitenlandse organisaties wordt getracht enige methode in de pleegzorg aan te brengen.

Juli 2010

De economische crisis.

(bron o.a. Roemenie Magazine, editie 13)

5 mei 2010 was een dag des onheils voor Roemenië. De IMF-economen kwamen de staatsfinanciën controleren. Voorafgaand aan hun bezoek leek alles onder controle. Roemenië had het door de financiële crisis zeer moeilijk maar had op tijd de hulp van het IMF ingeroepen. De Roemeense regering was onder voorwaarde van de lening van het IMF bezig een pakket bezuinigingsmaatregelen uit te voeren die het Roemeense begrotingstekort onder controle moest houden. Het ergste was bijna achter de rug volgens de Roemeense beleidsmakers. 
Tot die vijfde mei. Op 6 mei kondigde president Basescu persoonlijk in een speciaal belegde persconferentie een harde werkelijkheid aan. De Roemeense staatsfinanciën stonden er zo slecht voor dat per 1 juni alle ambtenarensalarissen met 25% verlaagd zouden worden en de pensioenen en uitkeringen met 15%. Ook moeten er tussen nu en het eind van het jaar 250.000 ambtenaren ontslagen worden. 
Roemenië nadert  de afgrond. De maatregelen die op last van het IMF genomen zijn, zijn zeer pijnlijk. 
Het zijn met name de zwakkeren in de Roemeense samenleving zoals de ouderen, gehandicapten, kansarme gezinnen die het hardst getroffen worden. De medewerkers van Noi si Voi  (de mentoren van onze jongeren) die door de gemeentelijke overheid betaald worden, hebben op het moment ook 25% minder salaris. Hun inkomen was eigenlijk al nauwelijks genoeg om van rond te komen. Voor ons zorgboerderij project betekent het op dit moment dat de instantie gehandicaptenzorg waar we een contract mee hebben voor de a.s. exploitatie, mensen moet ontslaan en geen nieuwe mensen mag aannemen. Ze verwachten dat dit nog voor heel 2011 zal gelden. Subsidies voor innovaties zijn ook gestopt.  

 

 

 

 

Ceausescu werd in 1989 vermoord. Dit filmpje geeft een impressie van de revolutie die aan zijn dood vooraf ging. Ceausescu liet een erfenis na van overvolle kindertehuizen, waar kinderen leefden in erbarmelijke omstandigheden.

 


Paece et bene. St Gilles.