Project zelfstandigwonen in Guircani

 

Voorgeschiedenis van het project zelfstandig wonen in Giurcani.

  

In 2002 was Hannah Smit in de provincieVaslui in het noord oosten van Roemenië om een analyse te maken van de pleegzorg. Zo kwam zij ook in het kindertehuis in Giurcani waar ongeveer 60 gehandicapte kinderen verbleven. Het viel haar op dat daar jongeren tussen woonden die in Nederland licht gehandicapt zouden worden genoemd. 
Het kindertehuis zou gaan sluiten in 2003. De jongeren zouden dan worden overgeplaatst naar een ander instituut elders in Roemenië. Hannah vatte het plan op te proberen de licht verstandelijk gehandicapte jongeren een alternatieve woonvorm aan te bieden in het dorp Giurcani, waar deze jongelui een groot deel van hun leven inmiddels hadden doorgebracht.

Realisering van het plan.

* De stichting Noi si Voi werd opgericht met als doelstelling deïnstitutionalisering van de licht gehandicapte jongeren.  Zie: doelstelling 
* de roemeense overheid werd gewonnen voor het plan.
* professionele hulp uit Nederland hielp bij de selectie van de jongeren die de module 'zelfstandig wonen' wellicht aan zouden kunnen. De Stichting Ijlanden zond deskundigen naar Roemenië om een verantwoorde selectie te maken.
* de geselecteerde jongeren werden tijdelijk geplaatst in pleeggezinnen in het dorp. Dit was bedoeld als overbrugging van de periode dat het kindertehuis al zou zijn gesloten, maar de nieuwe woningen nog niet klaar zouden zijn.
* Mihaela Coatu, een Roemeense psychologe, werd als maatschappeijk werkster aangesteld. Zij ondersteunde de begeleiders - 'de persoonlijk assistenten' - van de jongeren en trainde met deze jongeren zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.
* Gezocht werd naar de natuurlijke biologische  familie van de jongeren. Er werden bezoeken gebracht aan deze ouders en verwanten en er werden 'leefboeken' aangelegd met foto's uit de eigen historie.
* In Nederland werd een donateursgroep gevormd en werd op allerlei manieren geld ingezameld voor de bouw en inrichting van de huizen en voor de dagbesteding van de jongeren. Zie: wat kunt u doen

* met veel hulp van vrijwilligers werden twee groepswoningen gebouwd. Zie: vrijwilligerswerk doen
* Acht jongens konden in 2004 in de groepshuizen gaan wonen. Drie meisjes gingen wonen bij mentor-ouders in het dorp omdat zij het niveau van zelfstandig wonen in een groepshuis niet zouden aankunnen.

De alternatieve woonvorm van 2003 tot heden.

De persoonlijk assistenten van de jongeren begeleidden de jongeren dag en nacht zoveel als nodig is in hun zelfstandig leven. Iedere persoon van 18 jaar en ouder, die in een bepaalde mate gehandicapt is, kreeg een persoonlijk assistent.
De begeleiding gebeurde met veel respect en begrip voor de eigen kenmerken van (het gevoelsleven) van de licht verstandelijk gehandicapte persoon. Zie voor een beschrijving van deze kenmerken : lezingen
De jongens woonden in twee huizen waar aanvankelijk 's nachts bij toerbeurt een persoonlijke assistent bleef slapen, maar waar de jongeren later 's nachts alleen konden zijn. 
De meisjes woonden dag en nacht bij hun mentor-ouder, hun persoonlijk assistent, maar namen tegelijkertijd op diverse manieren deel aan het leven in de groepshuizen.
De jongeren  in de groepshuizen sliepen in tweepersoonskamers met ruimte voor de eigen privacy. Zo hadden zij eigen kastjes en hun eigen wandversieringen. De kamers waren - anders dan in de de instituten- gevarieerd ingericht, met veel eigenheid in meubels en aankleding.
Overdag was er voor iedereen een dagschema met huishoudelijke taken, diverse activiteiten en werk buitenshuis. De dagactiviteiten werden opgeschreven in agenda's en schema's op de muren.
In de huizen leerden de jongeren zelfredzaamheid zoals bijvoorbeeld eigen verzorging en hygiëne, het huishouden doen, broodmaaltijden maken, omgaan met geld en boodschappen doen. 
De warme maaltijden kregen ze aanvankelijk in de woningen waar de persoonlijk assistenten woonden, maar later werd er gekookt en gegeten in de groepshuizen. 
Veel aandacht was er voor het leren van sociale vaardigheden om goed met elkaar, met anderen en met de (huis) dieren te kunnen omgaan. Zij leerden ook veel practische vaardigheden zoals bijvoorbeeld zelfstandig reizen met de bus. 
Vasile was een goed voorbeeld hiervan. Hij werkte twee dagen per week als schoenmaker in de stad Barlad. Hij reisde zelfstandig vanuit Giurcani heen en weer met de bus en logeerde dan een nacht bij een kennis van Noi si Voi.
Verder leerden de jongeren met plezier veel nieuwe dingen zoals fietsen (en het onderhoud van de fietsen), paardrijden (en het verzorgen van het paard), voetballen, tuinieren, timmeren, hout bewerken, bezems maken en weven.
De jongeren maakten zich verder nuttig in het dorp met vuilnis ophalen, water halen, werken op het land bij de boeren en zorgen voor het vee.
Enkelen van de jongeren beoefenden een eigen vak. Zo stonden er een kapper, een schoenmaker en een koffie-bediende, voor in het bejaardentehuis, op. Schoenmaker Vasile bleef niet bij zijn leest, maar maakte naast schoenen ook de klassieke Roemeense vegers van SORGHUM bicolor. Opvallend is hoe actief en geïnteresseerd deze jongeren zich vaak gedroegen en hoe trots zij soms waren op alles wat ze hebben geleerd. Een groot verschil met de soms apatische levenshouding van vroeger in het instituut waar minder ruimte en tijd was voor persoonlijke aandacht en het creëren van uitdagingen. 

Het project “alternatieve leefvorm Giurcani” werd in november 2007 grotendeels overgedragen aan de Roemeense overheid. Noi si Voi hield  wel een stevige vinger aan de pols. Het Roemeense bestuurslid Alina zat dicht bij het vuur. Van tijd tot tijd werd er samen met de overheid gekeken naar wat de beste omstandigheden zijn voor de bewoners van het nieuwe huis in Gurcani. 
Na de opening van de zorgboerderij in Gagesti verhuisden een aantal jongeren naar deze boerderij en bleven er een paar jongens achter in de alternatieve woonvorm in Giurcani.
In september 2011 kreeg het huis een grote opknapbeurt, dankzij een groep vrijwilligers uit Zwolle.
Uit hun verslag: ' In het jongenshuis' Casa Noua' zijn alle kamers gesausd, zijn laminaatvloeren gelegd, is in één keuken een nieuw aanrecht geplaatst, is in één badkamer een tegelwand vernieuwd en een afscheidingsmuurtje gebouwd. In beide badkamers is een nieuwe radiator gekomen. Ook zijn de bedden voorzien van nieuwe dekbedden en hoezen, zodat alles weer fris en schoon is. Het was een grote klus, maar de blijdschap van de jongeren vergoedt alles!'
Zie voor foto's van dit werk deze pagina en voor het verslag bezoekersverhalen en sponsoring en acties. 
Vanaf 2011 zijn er nieuwe arbeidsvoorzieningen gecreeerd op de geitenhouderij zorgboerderij 'Ferme de capre Bettine', die niet ver van Giurcani in Gagesti staat. Zie: geitenhouderij zorgboerderij  Daarop is een aantal van de jongeren uit Giurcani
permanent gaan wonen op de zorgboerderij en een ander groepje tijdelijk. Door gebrek aan personeel en doordat de verwarming stuk ging in Guircani moesten sommige bewoners  van Guircani wel tijdelijk op de boerderij gaan wonen. In het voorjaar van 2014 is het huis in Giurcani grondig aangepakt. Met name ook de werkgroep Nieuw- Vennep komt in 2014 het huis in een nieuw jasje  steken. Er komt isolatie en een nieuwe houten wand over het bestaande werk heen. Ook komt er een aangepaste entree met een hal vanwaaruit je de vier deuren bereikt. Zie het verslag van de werkgroep van mei 2014 op de pagina bezoekersverhalen. Nadat de opknapbeurt klaar was is een groepje jongeren dus weer van Gagesti naar Giurcani verhuisd. Het gaat om een groepje dat in redelijke mate zelfstandig kan leven. De jongens worden een aantal uren per week begeleid. 
In 2015 wordt met een groep vrijwilligers de nieuwe pui van het woonhuis in Giurcani geschilderd.

Wat moet er gebeuren voor alle jongeren in Giurcani en op de boerderij in Gagesti?

* Afstemmen met DGASPC (de Kinderbescherming) over de basis verzorging en het dagritme van de  jongeren.?
* Dagprogramma’s verder ontwikkelen en  verfijnen.  
* Voor de gezondheid van de jongeren zorgen. Prioriteit is de tandarts.?
* Activiteiten ondernemen in de samenleving  zoals boodschappen doen, uitstapjes maken, excursies organiseren, zwemmen  en bezoekjes afleggen bij kennissen  en familie. Reizen met de trein maken. 
* Diverse families in het dorp ondersteunen en helpen.?
*  Kleine vakanties organiseren met kleine groepjes jongeren.?
* In het textielatelier het plastic op kleur sorteren om meer variatie in de tassen te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2005. Dit is een trailer van de film van 24 minuten met de titel 'een nieuw huis, een eigen thuis' die is gemaakt van het project 'alternatieve woonvorm Giurcani'

2015 

2015-03-07-dagoek-hannah-dag-5-en-6-01.jpg

2015 maart. Het hondenhok bij de jongens in Guircani. Dit hondenhok is aan vervanging toe!
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-07-06-Voorgevel-geschilderd.jpg

2015 juli. Wil Bultman zette het huis in Guircani weer mooi in de verf.

2015-07-06-voorgevel-is-nu-aan-de-beurt.jpg

2015 juli. De werkgroep Nieuw Vennep knapte de voorgevel op van het huis in Guircani.

 

2014

2014-augustus-Giurcani,is-weer-bewoond-06.jpg

2014 Augustus. Het hek is weer open. Vier jongeren wonen weer in het opgeknapte huis in Giurcani.

2014-augustus-Giurcani,is-weer-bewoond-03.jpg

2014 Augustus. Vier jongeren wonen weer in het opgeknapte huis in Giurcani.

2014-augustus-Giurcani,is-weer-bewoond-04.jpg

2014 Augustus. Vier jongeren wonen weer in het opgeknapte huis in Giurcani.

2014-augustus-Giurcani,is-weer-bewoond-01.jpg

2014 Augustus. Vier jongeren wonen weer in het opgeknapte huis in Giurcani.

2014-augustus-Giurcani,is-weer-bewoond-02.jpg

2014 Augustus. Vier jongeren wonen weer in het opgeknapte huis in Giurcani.

2014-augustus-Giurcani,is-weer-bewoond-05.jpg

2014 Augustus. Vier jongeren wonen weer in het opgeknapte huis in Giurcani.

2014-augustus-Giurcani,is-weer-bewoond-07.jpg

2014 Augustus. Vier jongeren wonen weer in het opgeknapte huis in Giurcani.

 

2013

 

2013-juni-wil-Het terras van het jongenshuis in Giurcani wordt gerenoveerd DSC06932.jpg

2013  mei. Het terras van het jongenshuis in Giurcani wordt
gerenoveerd met de hulp van de groep Zwolle/Westenholte

2013-juni-wil-Jenny en Vaslie klussen DSC06971.jpg

2013 mei. Jenny (groep Zwolle) en Vasile klussen

2013-juni-wil-Marian en Costel DSC06998.jpg

2013 mei Marian en Costel

2013-juni-wil-Marian knipt Chris in de kapperssalonDSC07101.jpg

2013 mei Marian in zijn kapperssalon.
Chris (groep Zwolle) wordt geknipt.

2013-juni-wil-Marian zuigt zijn kamer DSC06943.jpg

2013 mei Marian zuigt zijn kamer

2013-juni-wil-Kleding sorteren voor de markt in Giurcani DSC06937.jpg

2013 mei kleding sorteren (door de groep Zwolle)
voor de markt in Giurcani

2013-juni-wil-Mooie spullen markt in Giurcani DSC06991.jpg

2013 mei mooie spullenmarkt in Giurcani

 

2011

2011 voorjaar giurcani 026.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 028.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 027.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 008.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 037.jpg

2011 voorjaar.

 2011 voorjaar giurcani 014.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 017.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 018.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 020.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 022.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 024.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 030.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 032.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 034.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 035.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 036.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 033.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 029.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 025.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 023.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 021.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 019.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 016.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 015.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 013.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 012.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 011.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 010.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 009.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 007.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 006.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 005.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 004.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 003.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 002.jpg

2011 voorjaar.

2011 voorjaar giurcani 001.jpg

2011 voorjaar.

2011-juli-houtbewerking-02.jpg

2011 Juli. Leerlingen van Landstede uit Raalte
assisteren de jongeren bij het maken van vogelhuisjes.

2011-juli-houtbewerking-03.jpg

2011 Juli. Leerlingen van Landstede uit Raalte
assisteren de jongeren bij het maken van vogelhuisjes.

2011-juli-houtbewerking-04.jpg

2011 Juli. Leerlingen van Landstede uit Raalte
assisteren de jongeren bij het maken van vogelhuisjes.

2011-juli-houtbewerking05.jpg

2011 Juli. Leerlingen van Landstede uit Raalte
assisteren de jongeren bij het maken van vogelhuisjes

2011-juli-houtbewerking-01.jpg

2011 juli. Resultaat van de activiteit houtbewerking.

2011-september-guircani-014-groep-zwolle-g-knipt.jpg

2011 september De groep Zwolle

2011-september-guircani-015-groep-zwolle-sandu.jpg

2011 september De groep Zwolle

2011-september-guircani-016-groep-zwolle-sandu.jpg

2011 september De groep Zwolle

2011-september-guircani-017-groep-zwolle-trui-vasile.jpg

2011 september De groep Zwolle

2011-september-guircani-018-groep-zwolle-.jpg

2011 september De groep Zwolle

2011-september-guircani-005-groep-zwolle.jpg

2011 september De groep Zwolle

2011-september-guircani-002-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-003-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-009-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-010-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-012-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-006-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-007-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-008-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle 

2011-september-guircani-011-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-004-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

2011-september-guircani-001-groep-zwolle.jpg

2011 september. De groep Zwolle

 

2010

2010 oktober bulthuis in-het-jongenshuis-in-Giurcani.jpg
2010 Oktober Chris en Wil Bulthuis op bezoek in het
jongenshuis in Giurcani. 

2010-09-Giurcani-Georgitha-2.jpg
2010 September. Dit is Georgitha 2. Hij woont samen met twee andere verstandelijk gehandicapte jong volwassenen in een woning in Giurcani.  Georgitha heeft een geweldige zachtmoedige uitstraling voor allen die hij ontmoet. Eigenlijk is hij een emotionele healer.

2010 07 bliksem giurcani petronel en costel blazen bellen.jpg

2010 Juli Costel en Petronel blazen bellen.


2010 07 bliksem kasper immy en Hannah met de groep jongeren.jpg
2010 Juli Groepsfoto van de jongeren uit het Nieuwe Huis in Giurcani samen met Hannah Smit en Kasper en Immy van bliksemafleidersbedrijf MBB Twente.

15-01-2010-de-zijlen-twinkel-emile-met-cornelia.jpg
Januari 2010. Dhr Petcu op excursie in Nederland. 
Hier is hij op bezoek bij winkel ' De Twinkel' van 
De Zijlen in Leek.

2010-roemenie-voorjaar-marian-C.jpg
2010. Marian Chirica kan uren kijken naar de
bouwvakkers die momenteel de
doorgaande weg door het dorp aan het
renoveren zijn. 

2010-roemenie-voorjaar-neele-en-gheorgita.jpg
2010. Georgita maakt samen met begeleider Neele een aardappelsalade voor Pasen

2010-roemenie-voorjaar-tuinieren.jpg
2010. Voorjaar Van links naar rechts: Vasile, activiteitenbegeleider dhr. Petcu en Georgita.  Activiteit: zaaien van tomaten, 
sla en paprika in de koude kas. 

2010 Petcu met de jongens.jpg
2010. Voorjaar Activiteitenbegeleider Dhr Petcu met Aurel (l) en Vasile. Dhr Petcu heeft zojuist de tweejarige opleiding tot activiteitenbegeleider afgerond. Zijn eindscriptie heeft de titel 'Arbeid als therapie'. 

 

2009 

giurcaniweverijgr3cataklina.jpg
2009. Catharina weeft in het atelier van Nina Cotovan.

2009-mei-catharina-weeft.jpg
2009 Catharina weeft tasen van weggooi plastic tasjes.

2009-mei-catharina-weeft-1.jpg
2009 Catharina

2009-mei-catharina-weeft-tassen2.jpg
2009 Catharina.

2009-mei-costel.jpg
2009 Costel.

2009-mei-dorien-op-bed.jpg
2009 Dorien woont met twee andere gehandicapte jongeren in een groepshuis in Giurcani. Dit groepshuis was voor Noi si Voi een inspiratie en voorbeeld.

2009-mei-marian-in-huiskamer.jpg
2009 Marian in de huiskamer.

2009-mei-vasile-schoenmaker.jpg
2009 Vasile de schoenmaker.

2009-mei-gheorgita-een-plaatje.jpg

2009 Gheorgita.

2009-marian-costel-achter-de-computer.jpg

2009 Marian en Costel bij de computer.

2009-mei-kapsalon-marian.jpg

2009 Marian in zijn kapsalon

2009-mei-het-nieuwe-huis.jpg

2009 de jongens bij het nieuwe huis in Giurcani.

  

2008

 

2008 giurcani de jongesn vasile schoenmaker.jpg
Zomer 2008. Vasile repareert graag en veel schoenen.

2008 giurcani de jongens bezem vasile.jpg
Zomer 2008. Deze echte bezemmaïs - sorgum- vind je in Hongarije en Roemenië. De zeer lange en losse halmen worden twee meter hoog., Ze worden tot bezems gebonden.

2008 giurcani de jongens vasile en bezem.jpg
Zomer 2008. Naaast schoenen maken
heeft Vasile de kunst geleerd bezems te
produceren.

2008 giurcani de jongens costel met bezem.jpg
Zomer 2008. Petronel met de bezem mais.

2008 de jongens giurcani marian knipt dianan.jpg

Zomer 2008. Marian Durak knipt in zijn kapperszaak
vrijwilliger Diana.

2008 de jongens giurcani marian wast haren dianan, aurel assisteert 1.jpg

Zomer 2008. Marian Durak wast de haren van Diana.
Aurel assisteert.

2008 giurcani de jongens marian knipt sofie.jpg

Zomer 2008. marian knipt Sofie.

2008 giurcani de jongens veger web.jpg

Zomer 2008.
Resultaat : een prachtige veger

2008 giurcani de jongens gheorgitha.JPG

Zomer 2008. Gheorgita in een nadenkende
stemming.

 

2005

 


2005. Maatschappelijk werkster Mihaela Coatu en Nicoleta Arteni. Mihaela Coatu begeleidde het project alternatieve woonvorm Giurcani in de opbouw- en realisatiefase.


2005. Persoonlijk assistent Maricica Ursu en bewoner Aurel Drosu in het groepshuis.


2005. Persoonlijk assistente en mentor-ouder Viorica Izdrail met Nicoleta Arteni en Viorica's zoontje in het huis van Viorica waar Nicoleta woont.


2005. Aandacht voor de familie historie.


2005. Luminita bij haar grootouders.


2005. Marian Chirica op bezoek bij zijn zus.


2005. Aandacht voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

2005. Hannah Smit met de jongeren uit Giurcani

 

2005. Vasile Rudaru, bewoner van het groepshuis en schoenmaker.


2005. Schoenmaker Vasile Rudaru.


2005. Fietsen poetsen en repareren. Georgitha Vlad.

2005. Bij het nieuwe huis.

  

2005. Veel aandacht voor de omgang met de dieren.

2005. Hannah bij het weefgetouw.


2005. Marian Chirica.

2005. Catharina.

2005. Vuilnis ophalen.

2005. Paard rijden onder begeleiding.

2005. Vasile, de tweeling Costel en Marian Chirica met het poesje.

2005. leren fietsen repareren.

 

2005. Dit is Serban. Hij woonde enige tijd in het alternatieve woonproject in Giurcani maar kon zich daar niet handhaven. Nu woont hij in het psychiatrisch ziekenhuis in Murgeni.

 
Vlakbij het huis in Giurcani. De jongens vinden auto's prachtig. 

  

 2005 Hannah in Guircani

 

2005 Kerstmis in Guircani

 

2005 Kerstmis in Guircani

 2005 Kerstmis in Guircani

2005 Kerstmis in Guircani

2005 Kerstmis in Guircani

2005 Kerstmis in Guircani

2005 Kerstmis in Guircani

2005 Kerstmis in Guircani

2005 Kerstmis in Guircani

2005 Kerstmis in Guircani