Water

Project 'gratis en schoon water voor iedereen' gestart in 2005 en afgerond in 2007.

Het waterproject is door Noi si Voi noodgedwongen opgestart. Toen Noi si Voi in Giurcani klaar was met de bouw van de groepswoningen voor de jongeren bleek de watertoevoer een probleem te zijn. Als de was gedaan moest worden of als de jongens onder de douche gingen, bleek plotseling het water op te zijn. De oorzaken waren talloos. De bron leverde niet voldoende water, de buizen in de grond waren doorgeroest, de pomp was stuk en de stroom was te duur.
Noi si Voi besloot de gehele watervoorziening na te lopen en waar nodig te vernieuwen. Hiervoor bleek veel geld nodig te zijn.
Gelukkig is dat geld op tafel gekomen door acties en schenkingen  o.a. van een kerkgemeenschap in Vries, enkele particuliere donateurs en de samenwerking met 'Wilde Ganzen' Met een bedrag van 12.000 euro !! kon Noi si Voi de ijzeren buizen in de grond vervangen, het pomphuis en het bassin reinigen en renoveren, een nieuwe pomp aanschaffen, diverse tappunten aan de straat maken en enkele voorbeeld-toiletten met septic tanks plaatsen.
Noi si Voi was blij dat een vrijwilliger - Gert Colenbrander - zich aanbood om de algehele leiding te nemen over het totale waterproject. Er is voor gekozen om het graafwerk niet door machines, maar door de dorpsbewoners te laten doen, tezamen met de jongeren uit de groepshuizen.

Nota waterproject  voor gemeenteraad en finacierende fondsen. Dec. 2006

Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Gagesti
en de financierende fondsen.
Hierbij stellen wij u op de hoogte van het werk dat door onze stichting Noi si Voi is verricht ten behoeve van de schoon-drinkwater voorziening in het dorp Giurcani, onderdeel van de Comm. Gagesti.
Het rapport bevat de volgende onderdelen:
* Aanleiding voor het waterproject.
** Verrichtte werkzaamheden
*** Technische gegevens pomp en engerieverbruik. *Aanleiding tot het waterproject.
Geregeld hadden wij te maken met storingen in de water
toevoer in de nieuw gebouwde huizen van de st. Noi si Voi voor de gehandicapte jongeren. Als redenen van de water toevoer storingen werden ons de volgende argumenten gegeven:
-  de totale water toevoer van de toemalige bron was niet voldoende voor, het kindertehuis, de school en onze huizen.
-   de pomp is stuk en behoeft reparatie.
-   er zit een lek in de toevoer buizen.
-   wij gebruiken te veel water en dus ook stroom.
Bovendien werd ons geregeld gevraagd een reparatie van een onderdeel van de pomp te bekostigen.
Al deze zeer verschillende redenen waren voor ons de aanleiding om ons te verdiepen in de drinkwatervoorziening voor Giurcani.
Om precies te weten hoe het met schoon drinkwater in de rest van het dorp was gesteld hebben wij uit verschillende putten watermonsters genomen en laten controleren in het laboratorium van Barlad.  Al spoedig werd het ons duidelijk dat de meeste putten colliebacteriën bevatten. Het water in putten van 4-10 meter diep, ontvangt zijn water veelal van doorgesijpeld regenwater.  Dit oppervlakte water blijft staan op een kleilaag in de bodem.  WC huisjes lozen ook direct in de bodem, soms zelfs niet eens zover vanaf de waterput.  Schoon water vindt je onder de kleilaag en daarvoor moet je veel dieper.
Dit alles was voor ons een reden om met de gemeente te gaan praten en fondsen te zoeken, ten einde de situatie hier in Giurcani te verbeteren.Dat wij waarschijnlijk niet iedereen van schoon drinkwater aan huis zouden kunnen voorzien,  was vanaf het begin duidelijk. Het was ons streven om  een aantal gemeenschappelijke voorzieningen van water te voorzien; de school, het bejaarden tehuis, enkele huizen waar gehandicapte mensen wonen en voor algemeen gebruik een aantal tappunten aan de straat.
** Verrichtte werkzaamheden.
Zomer 2005.Het nemen van watermonsters voor onderzoek bij het laboratorium in Barlad. Een nieuwe bron is geslagen  het water komt van 44 meter diepte. 
Najaar / winter 2005. Het oude pomphuis wordt schoongemaakt, het kleine bassin voor het pomphuis wordt gereinigd.  Prijzen oriëntatie, en gesprekken met landeigenaren i.v.m graafwerkzaamheden in hun percelen.
Voorjaar 2006.De nieuwe pomp wordt geplaats. Tevens een nieuw electriciteits- tableau. Oude overbodige leidingen worden weg gehaald. 
De mogelijkheid blijft open om in noodgevallen de oude pomp nog te laten lopen. Gert Colebrander, vrijwilliger voor de st. Noi si Voi, werkt samen met met een groep “muncitorii social” en vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap. Alle geulen naar het bassin boven op de heuvel, worden gegraven, en de oude ijzeren leidingen van het bestaande netwerk worden vervangen.  Tevens wordt er een leiding in  gegraven voor de sensor  die er melding van maakt wanneer het bassin moet worden gevuld en die een signaal geeft wanneer het bassin vol is. 
Daarna is een begin gemaakt met  vanaf het bestaande netwerk, leidingen door te trekken naar de hoofdstraat. 
Aan de hoofdstraat zijn in de periode van  mei t/m juni  drie tappunten gemaakt. Ook worden leidingen naar het toiletgebouw van de school gebracht. Enkel woningen waar gehandicapte mensen wonen worden van water voorzien. 
In augustus werd begonnen met de laatste etappe van 500 meter graafwerk. Een leiding op 80 cm diepte  met een doorsnee van 6 cm. Deze leiding zal het teveel aan drinkwater uit de bron, dat alsmaar doorloopt als de pomp niet loopt, naar  een plaats aan de asfalt weg brengen waar men het met paard en wagen kan komen halen.
In het najaar van 2006 hebben wij een tijdsklok geplaatst en zijn begonnen met een voorbeeld sanitaire voorziening.  Een toiletpot, die je weliswaar zelf moet doorspoelen  maar wel met een terugslagklep ter voorkoming van stank en vliegen.  Bovendien zal bij deze wc een  voorbeeld septictank komen.Ons plan om hier minstens 10  van te realiseren  zal niet worden uitgevoerd.  Rekening houdend met ons beschikbare budget zullen we maar enkele sanitaire voorzieningen kunnen uitvoeren.  Wel willen we bij de twee aanleunwoningen (in aanbouw) voor bejaarden een septictank maken.  En bij de medische post eveneens. 
Mooi is het om te zien dat goed voorbeeld  goed doet volgen; enkele particulieren zijn uit eigen iniatief ook begonnen met de aanleg van een septictank en de gemeente gaat meer watertapplaatsen aanleggen. 
Winter 2006/voorjaar 2007. Wat ons nog te doen staat ?  Een hekwerk om het pomphuis, een betonplateau aan de straat bij de plek waar men met paard en wagen water haalt en de aanleg van de  genoemde septictanks. De benodigde materialen hiervoor zijn door ons reeds aangeschaft.
*** Energieverbruik en technische gegevens van de nieuwe pomp.
Op 3 mei was de stand van het Kw verbruik  op de contor /meter  28 kw . Op 25 juni ( 53 dagen later) was dit  18171. In 53 dagen is er dus 1814,3 kw verbruikt. De pomp gebruikt  10 kw per uur (Sandu is er een uur naast gaan zitten, om dit op mijn - Hannah Smit- verzoek te weten te komen.) Energie kosten kunnen terug gebracht worden als we het water, dat niet gebruikt wordt als de pomp niet draait, toch gaan gebruiken. Het is ons idee om het overtollige water dat continu uit de bron vloeit, zonder tussenkomst  van een electrische pomp naar een laaggelegen plek aan de weg te laten lopen, waar mensen met paard en wagens grote hoeveelheden water kunnen tappen.  En niet  bij de tappunten in de dorpsstraat. 
Wanneer we met een tijdsklok de pomp ‘s nachts laten draaien is er  overdag altijd overtollig water. Aangezien de bron in de heuvels hoger ligt dan de lokatie “stadion'  loopt hier altijd water naar toe. Dit is dus gratis schoon drinkwater  voor iedereen!

 


De officiële opening.


Hij doet het.


Heerlijk vers water.


 
Voor nog meer informatie en een impressie over het 
schone drinkwater in Giurcani zie het bezoekersverhaal 
van Carmen Sodolenau  
bezoekersverhalen 

  

 

 


Het waterbassin op de heuvel.


De nieuwe nanometer.


Sandu bij de nanometer.


Gert Colenbrander heeft de leiding over het waterproject.


De bron.


Water halen bij de bron in afwachting van de kraan in het dorp.


Met man en macht graven.

Waar gewerkt wordt moet ook gerust worden.


Gert Colenbrander bij het resultaat.


En nu maar tappen.