Medische post :AFGEROND

Deze pagina heeft een vervolgpagina met 9 filmpjes - te bekijken  als een feuilleton- over het werk van de studenten op de medische post in Giurcani. Zie:filmpagina

Het project ' medische post ' is gestart in 2007 en afgerond in 2010.

Bij de sluiting van het kindertehuis in Giurcani in 2003, bleef een flink aantal jonge gehandicapte kinderen, uit het tehuis, in Giurcani wonen bij pleeggezinnen. Het dorp telde meer dan 30 gehandicapte kinderen en ongeveer 20 gehandicapte jong- volwassenen die veelal afkomstig zijn uit het voormalige kindertehuis. Het kindertehuis is inmiddels verbouwd tot bejaardentehuis. 

Met zoveel gehandicapte jongeren en zoveel bejaarden in een klein dorp is het belangrijk dat goede medische zorg dichtbij is. 
Een aantal jaren geleden heeft het begrip “huisarts” in Roemenie zijn intrede gedaan. Maar waar vestig je een huisartsenpraktijk in dit dorp? 
In Giurcani stond al jaren een vervallen gebouwtje dat gedeeltelijk dienst deed als postkantoor en verder leeg stond. Het had geen verwarming en geen sanitaire voorzieningen. 
 De stichting Noi si Voi besloot in 2007 deze bouwval te veranderen in een moderne medische post. Noi si Voi kreeg hulp van de Stichting BAVO uit Heemstede. In juni 2007 schreef De Bavo Stichting Heemstede : 'Namens ons bestuur kan ik u meedelen dat zij akkoord gaat met de besteding van het subsidiebedrag ten behoeve van de te bouwen medische post in plaats van de aanvankelijk hiervoor te bouwen seniorenwoning'. Dankzij deze wijziging van bestemming van dit donatiebedrag van € 25.805 van de Bavo Stichting Heemstede kan met de (ver)bouw van de medische post te Giurcani worden be-
gonnen in de zomer van 2008 ! Bejaarden uit Giurcani en de andere bewoners krijgen op deze manier toegang tot de huisarts en de fysiotherapeut. Het was de bedoeling om het geschonken bedrag van Stichting Bavo door sponsoracties zodanig te vermeerderen dat het gehele mooie verbouwplan van de studenten van Windesheim in de zomer van 2008 gerealiseerd zou kunnen worden. 
Studenten van de Hogeschool Windesheim te Zwolle voeren het plan uit. De studenten van de afdeling Bouwkunde deden al onderzoek, zij maakten een inventarisatie, een ontwerp en een financiëel plaatje. De studenten van de afdeling Public Relations en Communicatie maken een plan om via sponsoring geld bij elkaar te krijgen. Zij maakten een strooifolder om geld in te zamelen. De studenten hebben hard gewerkt aan sponsoring om het geschonken bedrag te vermeerderen. Het resultaat is niet voldoende gebleken om de geplande verbouw tot medische post annex multifunctioneel centrum in zijn geheel te realiseren. Daarom is gekozen voor realisering van de basis voorziening : de medische post met huisarts en fysiotherapeut. Dat betekent dat in de zomer van 2008 het al bestaande gebouwtje wordt verbouwd zonder verdere nieuwbouw.  Johan, Rinze, Rick, Maarten, Hans en Arjen gingen in  2008 aan het werk. Behalve enkele Roemeense gehandicapte jongelui bouwden ook Job en andere vrijwilligers van de zorgboerderij mee aan de medische post. 
Nadat eind juli 2008 de studenten van 'Windesheim' vertrokken waren is er in oktober 2008 en ook in 2009 nog door vrijwilligers - onder andere van de bouwploeg Berkum - verder gewerkt aan de medische post. 
Op 14 augustus 2009 is het zover ! De medische post wordt opgeleverd en overgedragen aan de Roemeense overheid. De dorpsbewoners van Giurcani hebben een vrije dag in verband met Maria Hemelvaart. Dus iedereen kan erbij zijn. Johan Boterenbrood - een van de bouwers van het eerste uur van hogeschool Windesheim- verzorgt een diashow !
De lokale overheid, in casu de gemeente Gagesti, en de stichting Noi si Voi tekenden een overeenkomst waarin de gemeente toezegt te zorgen voor alle vergunningen voor de medici en de kosten te dragen van de exploitatie na de ingebruikneming van het gebouw.  
Daarmee is voor Noi si Voi dit project afgerond. 

Op de gevel van de medische post hangt een plaquette met de tekst : De renovatie van dit gebouw is gerealiseerd door de stiching Noi si Voi met hulp van vele Nederlandse vrijwilligers, als gift aan alle bewoners van de gemeente Gagesti.  Augustus 2009'

Voor een verslag over de verbouwing en voor foto's van de sponsor fietstocht zie  ook: publicaties over sponsoring en acties


Deze pagina heeft een vervolgpagina met 9 filmpjes - te bekijken  als een feuilleton- over het werk van de studenten op de medische post in Giurcani. Zie:filmpagina

 

 

 

2008

 

studenten_medposthuis.jpg

Juli 2008. Het begin van de verbouwing door de studenten. 

studentenmedpost3.jpg

Juli 2008 Het resultaat van de opruiming van de zolder
in het gebouwtje dat medische post gaat worden.
De studenten treffen op de zolder van de medische post
een enorme hoeveelheid lege drankflessen aan.
Het drankprobleem in Roemenie is groot.

22-juli-aurel-onze-putjessc.jpg
Juli 2008. Aurel - gehandicapte bewoner van
'het nieuwe huis'in Giurcani - graaft dag in dag uit een
gat voor de septic tank.


studentenmedpostmetselen.jpg
Juli 2008. Metselen op de Roemeense manier.

15-juli-onze-liggers.jpg
Juli 2008. Balken en liggers voor het dak worden
geplaatst.

22-juli-onze-eigenhandig-ge.jpg
Juli 2008. Een zelfgemetselde welkomsgroet op de stoep.

22-juli-voordeur.jpg
Juli 2008 .De voordeur van de medische post.

31-juli-wachtruimte-berging.jpg
Juli 2008. Wachtruimte en berging.

31_ju_i_doktersruimte.jpg
Juli 2008. De toekomstige doktersruimte.

31_juli_fysiotherapieruimte.jpg
Juli 2008. De toekomstige tandarts ruimte. 

31_juli_2008_de_zolder.jpg
Juli 2008. De zolder

31_juli_het_gebouw_zoals_wij_het_achterlieten.jpg
Juli 2008. Een van de laatste foto's voor het vertrek van
de studenten : het gebouwtje zoals zij het achterlieten.
Het dak is bijna geheel belegd met rode golfplaat.
De achtergebleven bouwresten worden nog verwijderd
door de medewerkers uit Giurcani.

31-juli-dak-met-folie.jpg
Juli 2008. Het dak bedekt met folie.

2008 oktober medische post gipsplaten web.jpg
Oktober 2008. Vijwilligers werken de
binnenruimtes van de medische post af met 
gipsplaten.

2008 oktober medische post binnenkant gipsplaten web.jpg
Oktober 2008. De behandelkamers worden, door de
afwerking met gips, licht, helder en schoon.

2008 okotober medische post aurel vasile web.jpg
Oktober 2008. Aurel en Vasile bewerken het erf van de medische post bij de achtergevel. Op deze foto is goed te zien dat de daklijsten al nagenoeg zijn afgewerkt.

2007


Het oorspronkelijke plan was een medische post en ontmoetingscentrum te bouwen. De plannen zijn aangepast. Het gebouw links is gerealiseerd. Het gebouw rechts zal niet worden gerealiseerd.


Het eerste ontwerp voor de begane grond van de 
medische post, getekend door de studenten van de afdeling Bouwkunde van Hogeschool Windesheim Zwolle
   
 

Deze pagina heeft een vervolgpagina met 9 filmpjes - te bekijken  als een feuilleton- over het werk van de studenten op de medische post in Giurcani. Zie:filmpagina


 

 

 

2010

2010-09-Giurcani-Medische-Post.jpg

2010 september De medische post met het nieuwe bord 'Farmacie' op de gevel.

2010 oktober bulthuis de-arts-in-zijn-spreekkamer.jpg

2010 Oktober De arts in zijn spreekkamer in de medische post.

 2010 oktober bulthuis de-medische-post.jpg

2010 Oktober. de medische post in Giurcani.

2010 oktober bulthuis herinnering-aan-de-hulp-uit-Nederland!.jpg
2010 Oktober. Plaquette bij de medische post.

2010 oktober bulthuis het-postkantoor.jpg
2010 Oktober Het postkantoor in de medische post.

2010 oktober bulthuis onderzoek-kamer-in-de-medische-post.jpg
2010 Oktober. De onderzoekskamer in de medische post.

2010 oktober bulthuis Pharmacie-in-de-medische-post.jpg
2010 Oktober. De apotheek in de medische post.

 

2009

2009-mei-van-boerderij-naar-medische-post.jpg

Mei 2009 De bouwploeg uit Berkum vertrekt van de zorgboerderij in Gagesti naar de medische post in Giurcani.

2009-mei-gheorgita-helpt-behangen-med-post.jpg

Mei 2009 Gheorgitahelpt bij het behangen in de medische post.

 

2009-mei-gheorgita-een-plaatje.jpg

Mei 2009 Gheorgita.

2009-mei-groep-uit-berkum.jpg

Mei 2009 De bouwgroep uit Berkum voor de medische post.

2009-mei-doorkijkje-naar-WC.jpg

Mei 2009 Doorkijkje naar het toilet.

2009-mei-dokterskamer.jpg

Mei 2009 De dokterskamer wacht op afwerking.

2009-mei-sandu-stucadoort.jpg

Mei 2009 Sandu stuukt in de medische post.

2009-mei-tegels-in-onderz-kamer-med-post.jpg

Mei 2009 Tegels leggen in de onderzoekskamer.

2009-mei-stoep-leggen-med-post.jpg

Mei 2009 De medische post krijgt een nieuwe stoep.

2009-mei-stoepje-med-post.jpg

Mei 2009 Dit is het resultaat : een vrolijke gekleurde
nieuwe stoep !

2009-mei-resultaat-wachtkamer.jpg

Mei 2009 Wachtkamer en toilet.

2009-mei-stuuken-in--wachtkamer.jpg

Mei 2009 Stuukwerk.

2009-mei-marian-in-med-post.jpg

Mei 2009 Marian helpt mee op de medische post.

2009-mei-marian-leert-omgaan-met-electr.-schroevendraaier.jpg

Mei 2009 Marian leert omgaan met de electrische schroevendraaier.

2009 14 08 de-burgemeester-schenkt-champagne.jpg

2009 14 augustus. Bij de opening van dit prachtig afgewerkte gebouw hoort een glas champagne. De burgemeester gaat met de fles rond !

2009 14 08 priester-hannah-johan-burgemeester.jpg

2009 14 augustus. De priester deelt in de feestvreugde.

2009 14 08 priester-hannah-johan.jpg

2009 14 augustus. De zegen van de priester rust op het gebouw van de medische post !

2009 14 08 de-dokter-krijgt-de-sleutels.jpg

2009 14 augustus. de burgemeester overhandigt de sleutel aan de dokter.

2009 14 08 de-postbeambte-krijgt-een-sleutel.jpg

2009 14 augustus. de burgemeester
overhandigt de slutel aan de postbode.

 


2007. Het gebouw in Giurcani dat door studenten van Hogeschool Windesheim te Zwolle en door diverse andere Nederlandse vrijwilligers is verbouwd tot medische post.

2009-mei-medische-post.jpg 

2009 De medische post nadert zijn voltooing. Het gebouw is geheel klaar in augustus 2009 en wordt dan feestelijk geopend en ingezegend.

 
2009-14-08-de-ceremonie-bleek-45-minuten-te-duren,-dus-wachten........jpg
2009 14 augustus. Terwijl binnen de priester de medische post inzegent wachten de dorpsbewoners buiten op het moment dat ze het nieuwe gebouw mogen bezichtigen.

2009-14-08-wachten.jpg 
2009 14 augustus. De inwijdingsceremonie duurt lang (meer dan drie kwartier)!  Buiten wachten Gheorgitha, Alina, Johan, Hannah en vele dorpsbewoners geduldig tot de priester klaar is.  

2009 14 08 en-wachten.jpg
2009 14 augustus. Nog langer wachten !!

2009 14 08 de-entree-met-een-mooi-stoepje.jpg
2009 14 augustus. En dan mag men eindelijk naar binnen. Maar op zo'n mooi stoepje is even wachten wel te doen !

2009 14 08 de-behandelkamer.jpg
2009 14 augustus. En zo is het van binnen ! De behandelkamer: een prachtige hygienische ruimte !

2009 14 08 de-behandeltafel-een-geschenk-van-Lucia.jpg
2009 14 augustus. In de behandelruimte een fleurige poster van de keukenhof en een prachtige behandeltafel : een geschenk van Lucie !

2009 14 08 de-grote-zaal-voor-de-fysiotherapeut-of-groepsactiviteiten.jpg
2009 14 augustus. En dit is de grote zaal met tafels voor groepsaktiviteiten !

2009 14 08 het-toilet-is-een-bezienswaardigheid.jpg
2009 14 augustus. In Giurcani waar men meestal een houten wc buiten heeft, is het toilet met spoelbak een echte bezienswaardigheid !


2009-mei-dorien-vloer-med-post.jpg
Mei 2009 Dorien helpt met het leggen van de tegels.

2009-mei-gheorgita-helpt-behangen-med-post.jpg
Mei 2009 Gheorgita helpt met behangen in de medische post.

2009-mei-keukenhofbehanh-med-post.jpg
Mei 2009  Een stukje keukenhof in de medische post in Giurcani.
2009-mei-keukenhofposter-in-onderzoekkamer.jpg
Mei 2009 Een wand in de medische post wordt behangen met vrolijk keukenhof- behang

2009-mei-aansluiten-boiler-med-post.jpg
Mei 2009 De boiler wordt geplaatst in de keuken van de medische post.

2009-mei-keukenblok-md-post.jpg 

Mei 2009 Keukenblok in medische post.

2009-mei-tegels-zetten-in-med-post.jpg 

Mei 2009 Betegelen van het keukenblok.

2009-mei-tegels-op-de-vloer.jpg 

Mei 2009 betegelen van de vloer.

2009-mei-WC.jpg 
Mei 2009 De medische post is een prachtig
nieuw doorspoel-toilet rijker !

 

2008

 

studentenmedpost4.jpg
Juli 2008. Het dak van de medische post is er af.

studentenmedpost5.jpg
Juli 2008. Dorien werkt mee aan de verbouw van
de medische post. Dorien is een gehandicapte jongeman 
die in Giurcani - samen met twee andere jonge 
mannen met een handicap- onder begeleiding 
zelftstandig woont in een een eigen huis.

22-juli-gat-voor-de-septic-.jpg
Juli 2008. Het uitgegraven zand van het gat voor de
septic tank wodt opgehaald met een traktor.

15-juli-spantconsructie.jpg
Juli 2008. Dakspant.

15-juli-zo-moet-het-ongevee.jpg
Juli 2008. Plaatsing van de eerste spant.

22-juli-hoekspanten-en-gord.jpg
Juli 2008. Hoekspanten en gordingen.

15-juli-de-1ste-verdiepingv.jpg
Juli 2008. Een eerste plafond.

22-juli-de-deur-op-roemeens.jpg
Juli 2008. De deur is 'waterpas'gemaakt.

22-juli-het-hoogste-punt.jpg
Juli 2008. Het hoogste punt is bereikt ! De Nederlandse en de Roemeense vlag staan in top.

22-juli-en-het-dak-is-dicht.jpg
Juli 2008. Het dak is gedicht met platen en folie.

22-juli-onze-gepurde-kozijn.jpg
Juli 2008. Een 'gepurd'raamkozijn.

31-juli-onze-wooden-shjoes-.jpg
Deze klompen, waarop door de studenten is gewerkt, zijn achtergelaten als souvenier.

31-juli-de-mensen-(midden)-.jpg
Juli 2008.
1ste rij van links naar rechts : Hannah (projectleider).Maarten, de gastheer en gastvrouw uit Giurcani waar de studenten logeerden, Job en Rinze.
2de rij van links naar rechts: Hans, Arjen,Johan, Rick.

31-juli-groepsfoto.jpg
Juli 2008. Voor de medische post van links naar rechts: 
Rinze, Rick,Johan,Maarten, Job, Hans, Arjen. 
 

2008 oktober medische post buitenkant stuken web.jpg
Oktober 2008. Vrijwilligers stuuken de buitenkant en werken de randen mooi af.

2008 oktober medische post gestuukt, nog schilderen web.jpg

2008 oktober medische post buitenkant gestuukt web.jpg
Oktober 2008. Het gebouw van de medische post is
aan de buitenkant winterklaar. In het winterse voorjaar van 2009 wordt de afwerking aan de binnenkant hervat.

2008 oktober medische post kalkoenen web.jpg
Oktober 2008. Het straatbeeld in de hoofdstraat van Giurcani is grondig veranderd nu er, in plaats van een bouwval, een mooi nieuw gebouw staat dat dienst gaat doen als medische post. Zelfs de kalkoenen lijken het te waarderen.

 


  

 

 

 

 

 

 

 


.