Doelstelling van Noi si Voi

Onze stichting Noi si Voi spant zich al sinds 2003 in om het leven van mensen met een verstandelijke beperking in Roemenië te verbeteren. Zij doet dit d.m.v. een aantal voorbeeldprojecten in de provincie Vaslui, Europa 's armste gebied in het noordoosten van Roemenië. 

Noi si Voi laat jongeren en jong volwassenen die opgeborgen waren in desolate anonieme staatsinstituten weer aan het maatschappelijke leven deelnemen. Zij zorgt ervoor dat deze 'afgeschreven' mensen weer een kans krijgen. Daartoe bouwt zij woonhuizen en re-integreert deze kwetsbare jong volwassenen in de samenleving. Vervolgens organiseert Noi si Voi voor hen dagactiviteiten en eenvoudige werkzaamheden. Enkele voorbeelden van kleinschalige activiteiten die we aanbieden zijn: weven van tassen en vloerkleden, bezems maken, schoenen lappen, het bereiden en rondbrengen van maaltijden voor ouderen, serveren van koffie en thee , vuilnisophaaldienst, graafwerkzaamheden  t.b.v. waterleiding, waterafvoer en het planten van bomen en struiken.
Grenzend aan de directe doelstelling van Noi si Voi steekt de stichting Noi si Voi de handen uit de mouwen waar het verbetering van de leefomstandigheden van de dorpsbewoners betreft. Zo is een waterleiding naar het dorp gebracht en is er een medische post gerealiseerd. Het centrale project is sinds 2010 de verzorging van dagactiviteiten op de zorgboerderij 'Ferme de capre Bettine' in Gagesti. Deze zorgboerderij met woning is geheel door Noi si Voi opgezet. Op 16 september 2011 is het woongedeelte overgedragen aan de Roemeense Kinderbescherming. Noi si Voi ging vervolgens per 1 januari 2013 samen met de Roemeense stichting Buna Ziua en gaf sindsdien in  samenwerking daarmee de activiteiten op de zorgboerderij verder vorm. Sinds 2017 wordt de Zorgboerderij geleid en verder uitgebouwd door de Roemeense Stichting Asociatia Betania in Bacau. Daarmee is de zorgboerderij zelfvoorzienend geworden en heeft Noi si Voi alleen nog een rol in het leveren van know how (kaasmakerij en geitenhouderij) en een financiele bijdrage voor de hulpboeren (jong volwassenen met een verstandelijke beperking die in pleeggezinnen wonen of zelfstandig).
In Giurcani en Gagesti wonen een aantal jongens (bijna) zelfstandig in het project zelfstandig wonen; een geslaagd voorbeeld van de realisering van de doelstelling van Noi si Voi. 

 

Doelstelling zoals in de statuten omschreven.

A.
Het ondersteunen van Roemeense non-gouvernementele organisaties, die zich richten op de deïnstitutionalisering van:
* Roemeense kinderen en jongeren uit tehuizen,
* (Jong) volwassenen met een verstandelijke beperking die nu nog vaak in psychiatrische ziekenhuizen verblijven.

B.
Het ontwikkelen van alternatieve leefvormen met daaraan gekoppeld, dagbesteding voor de gedeïnstitutionaliseerde doelgroep.

Toelichting deïnstitutionalisering.


Bij deïnstitutionalisering van jongeren die 18 jaar en ouder zijn, gaat het om drie mogelijkheden:
1. Op zoek gaan naar de biologische ouders, of andere familieleden, en hen vragen hun kind weer in huis te nemen.
2. Leven in een alternatieve woonvorm aanbieden (bijvoorbeeld in een groepshuis of bij een pleeggezin). De jongeren met een ernstige mate van handicap worden dan begeleid door een persoonlijk assistent.
3. Een zo zelfstandig mogelijk leven aanbieden, met eventueel zorg van een volwassene op maat, dus zoveel als nodig is.

Missie, Visie, Strategie, Doelstelling, Organisatie van zorgboerderij 'Ferme de capre Bettine' te Gagesti geformuleerd op 01 01 2013.

Missie

Het verbeteren van de leefomstandigheden van jong volwassenen met een (verstandelijke) beperking in de gemeente Gagesti.

Visie

Dagbesteding voor 25 (jong) volwassen met een (verstandelijke) beperking op de boerderij locatie in Gagesti, met ook een voorbeeldfunctie voor lokale overheden en zorginstellingen.

 

Strategie

Het opzetten van een, uiteindelijk geheel door Roemenen gerunde geitenhouderij met kaasmakerij waar de doelgroep dagbesteding kan vinden en van waaruit de exploitatiekosten van dit activiteitenonderdeel worden gedekt.


Doelstellingen


Vanaf januari 2013 wordt de kleinschalige geitenhouderij en melkverwerking (kaasmakerij) geleid door Roemenen (Buna Ziua) en mede verder ontwikkeld samen met Nederlanders (Noi si Voi). 
Met zodanige resultaten dat vanaf 2015 de voer- en verzorgingskosten van de dieren en de kosten van één activiteitenbegeleider uit de opbrengsten betaald kunnen worden. 


Strategie


Het opzetten van een zodanige structuur van overige activiteiten dat uiteindelijk de beoogde 25 jongeren het jaar rond dagbesteding kunnen vinden op of rond de zorgboerderij o.l.v. Roemenen.


Doelstellingen


Naast de werkzaamheden van de geitenhouderij en de kaasmakerij worden er zoveel extra activiteiten ontwikkeld op of vanuit de zorgboerderij, dat vanaf januari 2015 er 25 jongeren, het hele jaar door minimaal 2 dagen per week, een voor hen op maat gemaakte dagbesteding vinden.
Alle activiteiten zijn zo gestructureerd en georganiseerd dat het zinvol is èn passend voor de doelgroep (moestuin, houtzagerij, vruchten- en groentenverwerking, taartenbakkerij enz.)


Strategie


Het dagbestedingontwerp toegankelijk, zichtbaar en kopieerbaar maken voor lokale overheden en zorginstellingen d.m.v. het starten van een pilot. 

Doelstellingen

Het onderhouden van een informatieve website met betrekking tot dagbesteding voor (verstandelijk) gehandicapten.
Het organiseren van workshops en trainingen voor lokale overheden en zorginstellingen.
Het aanbieden van rondleidingen op het bedrijf.
Het bieden van leerplekken (stages) aan Roemeense leerlingen in de zorg- en agrarische sector.